SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnehagelærer

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 27-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Jakobsli barnehager, Barnehagelærer

Ved Jakobsli barnehager har vi ledige to faste 100 % stillinger som barnehagelærer
Jakobsli barnehager består av Charlottenlund barnehage og Øvre Jakobsli barnehage. Enheten gir tilbud til ca 155 barn fra 1-6 år og det er til sammen ca 45 ansatte. Enheten har pedagoger og spesialpedagoger med kompetanse på sammensatte hjelpebehov

Jakobsli barnehager sin visjon:
Alle barn skal få dekket sine behov uten at det frarøver de andre muligheten til det samme.
Jakobsli barnehager er en allsidig barnehage og en arena for vennskap. Vi legger vekt på at barna skal få varierte erfaringer ut fra fagområdene i rammeplanen, de mulighetene omgivelsene gir og barnets egne interesser. Vi har fokus på utvikling av sosiale ferdigheter og at læring skjer i alle situasjoner.

Arbeidsoppgaver:

Ta ansvar for at avdelingen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder: Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen, vedtak og bestemmelser som har betydning for barnehagens drift.
Være lojal overfor bedriften, barnehagens arbeid og fattede vedtak. Ansvar for å følge opp rutiner innenfor HMS, lover og forskrifter.
Ta medansvar for endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
Ta helhetlig ansvar for daglig omsorg for både enkeltbarn og barn i gruppe.
Ta ansvar for at daglige rutiner blir fulgt opp.
Som ansatt må du kunne ta alle vakter og delta på personalmøter på ettermiddag/kveldstid.

Kvalifikasjoner:
Utdanning som barnehagelærer.
Erfaring fra arbeid i barnehage
Du må ha et positivt menneskesyn
Du må være en tydelig leder og rollemodell
Du må ta helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk arbeid.
Du må kunne samarbeide med barnas foreldre/foresatte og gjennomføre både formelle og uformelle foreldresamtaler.
Jobbe i team og kunne samarbeide med andre avdelinger og med eksterne instanser.
Du må like å være i frydefull lek med barn
Du må kunne jobbe med alle aldersgrupper og med barn med ulik funksjonsevne.
Du må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du må ha høy arbeidskapasitet og tåle en arbeidshverdag med variasjon og stadige endringer.
Då må være en raus og stabil arbeidstaker.
Du må ha evne og vilje til å skape gode relasjoner.
Du må være løsningsorientert og åpen for endring.
Du må være initiativrik og kunne jobbe selvstendig.
Du må kunne reflektere over egen væremåte.
Du må søke og ta i mot veiledning ved behov.
Du må ha godt humør og bidra til et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø.
Du må ha helse som er forenelig med arbeidets art.

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling.
Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Margrete Skevik (Enhetsleder), tlf: (+47) 98453372

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no