SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernkonsulent

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3171940122

Søknadsfrist: 26-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Barnevernkonsulent - Barnevernet, barneteam

Grünerløkka barneverntjeneste har 43,70 barnevernfaglige stillingshjemler og er organisert i mottak- og ressursteam (mottakskonsulenter, familieveiledere, oppstart-og nettverkskonsulenter og en fagkonsulent knyttet opp mot bydelens barnehager), barneteam 0-12 år, ungdomsteam 13-23 år og fosterhjemsteam/omsorg. I tillegg har tjenesten et kontorfaglig team og internkontroller.

Den utlyste stillingen inngår i barneteamet, og nærmeste leder vil være seksjonsleder for barneteamet. Barneteamet består pt av 12 barnevernkonsulenter / kontaktpersoner og 2 fagkonsulenter.

Tjenestens ansatte deltar og har deltatt i flere kompetanse og utviklingstiltak
* Kontinuerlig opplæring i Barnesamtalen som metode
* Motorkommune i prosjektet "Mitt Liv" i regi av Forandringsfabrikken og Barnevernproffene.
* Fylkesmannens prosjekt "Barnekonvensjonen i praksis"
* Forskningssirkel/brukermedvirkning
* Kultursensitivitet ved Judith van der Weele
* Opplæringsprogram innen tematikken "vold i nære relasjoner" i regi av Barne- og familieetaten
* Kvellos utredningsmodell
* KS evalueringsnettverk om hjelpetiltak/evaluering av tiltaksplaner

Barneverntjenesten vektlegger et nært samarbeid med øvrige tjenester i bydelen, til beste for barn og unge og deres familier, og er i aktiv utvikling av bærekraftige lokale tiltak. Tjenestens ansatte er deltakere i flere tverrfaglige samarbeidsfora i bydelen.
Barneverntjenesten er organisert i bydelens oppvekstavdeling. Oppvekstavdelingen omfatter alle tjenester til barn og unge, med unntak av skole. Gjennom fleksible, tilpassede tjenester og tett samarbeid på tvers, ønsker vi å gi barn og unge en god oppvekst med opplevelser som varer.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er forankret i lov om barneverntjenester nr. 100 av 1.juli 1992, med tilhørende rundskriv, forskrifter, retningslinjer og øvrige styrings- og plandokumenter.
Arbeidsoppgavene er undersøkelser og tiltaksarbeid i familier i aldersgruppen 0-12 år. Arbeide målrettet og metodisk med endringsarbeid i familier, rettet mot familiens samspill, foreldreautoritet og omsorgsfunksjoner.
Saksbehandling, herunder også saksfremlegg i Fylkesnemnda for sosiale saker i Oslo og Akershus, samt andre rettsinstanser.
Samarbeide med øvrig tjenesteapparat i bydelen i tråd med bydelens satsningsområder: Tidlig innsats, samarbeid, egenmestring og møteplasser, innovasjon og folkehelse.
Deltagelse i tverrfaglige grupper.
Rapporterer til seksjonsleder i barneteamet.

Kvalifikasjoner:
Det kreves grunnutdanning / høyskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom. Det er ønskelig med videreutdanning og/eller fordypning innen barnevernfaglige metoder som barnesamtalen, problematikk knyttet til vold i nære relasjoner, krisehåndtering, nettverksarbeid eller annen relevant videre/etterutdanning.
Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra barnevernets 1.linje.
Det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig samarbeid knyttet til fagfeltet, grunnet bydelens satsning på området.
Erfaring med Kvello-kartlegging er en fordel.
Kjennskap til fagsystemet Familia er en fordel.
Du bør ha kjennskap til lov om barneverntjenester, samt aktuelle forskrifter og retningslinjer for barneverntjenestens arbeid.
Referanser kreves.
Ved ansettelse i stillingen må gyldig politiattest av nyere dato fremvises, jfr lov om barneverntjenester §6-10.

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Barnevernspedagog / Sosionom

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet for stillingen vektlegges særlig.
Du må kunne jobbe selvstendig samtidig som du må være teamorientert og samarbeidsorientert.
Du må være allsidig og arbeidsom.
Det forventes at søker er strukturert og ryddig og har evnen til å jobbe godt også under press.
Engasjement er en foretrukken kvalifikasjon, likeså fleksibilitet, omstillingsdyktighet, evne til refleksjon og evne til å stå i komplekse situasjoner.
Du må ha særs god kommunikasjonsevne.
Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Du må ha evnen til raskt å tilegne deg ny kunnskap og nye rutiner/retningslinjer.
God gjennomføringsevne forutsettes, samt evnen til å skape tillit.
Du må ha utstrakt vilje til samarbeid med andre instanser og aktører (interne og eksterne).

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Vikariat 1 år 100%.
Varierte og særlig krevende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende miljø.
Veiledning.
Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
Engasjerte og dedikerte medarbeidere som trives godt sammen og som jobber mot et felles mål; En brukerorientert og best mulig tjeneste for de som har behov for våre tjenester.
Lønnstrinn 31-40 (kr.423.800 - kr. 493.600).
Fleksibel arbeidstid i hht gjeldende overordnede arbeidsavtaler og regelverk.
Sentrumsnære og nyoppussede lokaler.
Tilgang til felles kantine med subsidierte priser

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ragnhild Arnesen Seksjonsleder, tlf: +47 47610222

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no