SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3086826204

Søknadsfrist: 03-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Barnevernkonsulent - Barneverntjenesten

Sagene barneverntjeneste har 42 stillingshjemler og jobber i dag etter en generalistmodell. Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, to undersøkelse- og tiltaksteam rettet mot barn og ungdom 0-23 år, og et team som jobber med oppfølging av barn under omsorg. I tillegg, et tiltaksteam som jobber med endringsarbeid inn i familiene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har også fagkonsulent. Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barneperspektivet, og vi vektlegger tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Høsten 2016 starter vi opp med implementering av Kvello sin metodikk som en del av vår faglige forankring. I forbindelse med dette vil vi i forkant vurdere om vi skal organisere undersøkelse og tiltak i hvert sitt team.

Bydelens arbeidsplasser skal preges av mangfold, og vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester, herunder å utføre undersøkelser og følge opp tiltaks- og endringsarbeid i og utenfor hjemmet
Møte som partsrepresentant i Fylkesnemda og øvrige rettsinstanser
Direkte arbeid med barn/unge og deres familie og nettverk
Delta og lede ulike typer møter i barneverntjenesten
Delta i fagutvikling og organisasjonsutvikling i barneverntjenesten og i bydelen for øvrig
Delta i opplæring av nyansatte og studenter

Kvalifikasjoner:
Vi krever erfaring fra barnevernfaglig arbeid, fortrinnsvis fra barnevernets førstelinjetjeneste
Sosionom eller barnevernpedagog. Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert.

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Vi ønsker en engasjert, selvstendig, modig og serviceinnstilt medarbeider. Du må ha gode samarbeidsevner, god skriftlig – og muntlig framstillingsevne, samt evne til å jobbe systematisk og målrettet. Du må trives med å jobbe i team så vel som selvstendig. Du må være opptatt av fagutvikling, og selv kunne bidra til dette.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
En spennende, krevende og utfordrende arbeidshverdag
Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø og et kontor preget av høy faglig standard
Veiledning og oppfølging
Avtale om bruk av fleksitid
Lønnsplassering i lønnstrinn 31 til 40 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Tonje Cecilie Hotvedt Seksjonslder, tlf: +47 95861914

Kontaktperson:

Lasse Aasengen Seksjonsleder, tlf: +47 90127254

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no