SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3380622133

Søknadsfrist: 30-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Barnevernkonsulent - Barneverntjenesten

Sagene barneverntjeneste har 42 stillingshjemler og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i nye romslige lokaler i Thorvald Meyersgate 7.

Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, tiltaksteam 0-23 år, omsorgsteam, og et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har også fagkonsulent.

Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barneperspektivet, og vi vektlegger tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. I 2016/17 implementerer vi Kvello sin metodikk som en del av vår faglige forankring, og våre rutiner skal forankres i denne metodikken.

Det blir nå ledig en fast 100% stilling i team mottak.

Bydelens arbeidsplasser skal preges av mangfold, og vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandle etter lov om barneverntjenester. Hovedoppgavene består i mottak og - undersøkelsesarbeid, og vi benytter Kvellos modell
Delta i generelt forebyggende arbeid
Delta i ulike samarbeidsfora med barneverntjenestens samarbeidspartnere
Delta i barneverntjenestens informasjonsarbeid
Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser.
Delta i fagutvikling og organisasjonsutvikling i barneverntjenesten og i bydelen for øvrig
Delta i opplæring av nyansatte og studenter

Kvalifikasjoner:
Vi krever erfaring fra barnevernfaglig arbeid, fortrinnsvis fra barnevernets førstelinje. Erfaring fra bruk av Kvellos arbeidsmodell vil bli tillagt vekt.
Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert.
Krav til godkjent politiattest.

Utdanningstittel:
Sosionom eller barnevernspedagog

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Vi ønsker en engasjert, selvstendig, ansvarsbevisst og modig medarbeider. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter, gode samarbeidsevner, god skriftlig – og muntlig framstillingsevne, samt evne til å jobbe systematisk og målrettet. Du må tåle arbeidspress, og trives med å jobbe i team så vel som selvstendig. Du må være opptatt av fagutvikling og selv kunne bidra til dette. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer.
Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø, og et utviklingsorientert kontor preget av høy faglig standard.
Veiledning og tett oppfølging fra fagkonsulent og seksjonsleder
Gode forsikrings, låne- og pensjonsordninger.
Avtale om bruk av fleksitid
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
Lønnsplassering i lønnstrinn 32 til 41 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hanne Olstad Seksjonsleder, tlf: +47 95890382

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no