SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Brannmester

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3566670898

Søknadsfrist: 08-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Brannmester sjø - Oslo brann- og redningsetat

Oslo brann- og redningsetat skal ansette en eller flere brannmester-sjø. Beredskapsavdelingen søker derfor etter motiverte medarbeidere som vil være med på å påvirke kursen under noen av de mest spennende årene i brann- og redningsetatens historie.

Stillingen som brannmester-sjø er utfordrende. Du skal bidra til å utvikle kommunens sjøredningstjeneste, samt sørge for at Oslo er den mest brannsikre byen i landet og en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker.
Havnestasjonen inngår i hovedbrannstasjonens styrke. Brigadesjefen er brannmesterens nærmeste overordnede.

Søkere må oppgi nåværende leder og en tidligere leder som referanse. Søkere som gis tilbud om ansettelse, må være villige til å gjennomføre opplærings- og utviklingstjeneste på dagtid i beredskapsstyrken og ved 110-sentralen, samt forplikte seg til å gjøre annen tjeneste etter brannsjefens nærmere bestemmelser.

Overordnet framdriftsplan for rekrutteringsprosessen er som følger:
Uke 42: Fag- og datatest
Uke 43: Intervjuer
Uke 44-45: Innstillinger
Avvik i framdriftsplan kan forekomme.

Arbeidsoppgaver:

Lede sitt eget vaktlag
Planlegge/ utarbeide arbeidsplan for hver vakt.
Ha personalansvar og kunne vurdere sine underordnedes
kvalifikasjoner og egenskaper.
Gjennomføre medarbeidersamtaler.
Ivareta utrykningslederfunksjonen på skadested.
Fungere som On Scene Coordinator ved hendelser.
Gjennomføre defusing på eget vaktlag, og kontakte kollegastøtte ved behov.
Tilrettelegge for at mannskapene har nødvendig kunnskap og kompetanse.
Følge opp kravene som omfattes av internkontrollforskriften (HMS).
Til enhver tid være oppdatert på etatens instrukser, prosedyrer og rutiner.
Ha det daglige ansvaret for stasjonens utstyr, drift og brigadens faste arbeidsoppgaver.
Utføre oppgaver delegert av overordnede og stasjonsleder.
Instruere på eksterne og interne kurs.
Bistå politi, helse og andre eksterne ressurser ved behov.

Kvalifikasjoner:
Gjennomført og bestått utdanning ved Norges brannskole iht. dimensjoneringsforskriften § 7.7. Interne søkere må ha bestått Befalsutdanning trinn 1 eller Utrykningslederkurs del A og B eller Utrykningslederkurs modul 1-5. Søkere må forplikte seg til å gjennomføre og bestå Befalsutdanning 2 eller Utrykningslederkurs del C snarest, eller Utrykningsleder modul 6 etter ansettelse.
Utdanning på høgskolenivå fra relevante fagområder innen beredskap, risiko- og ledelse er ønskelig.
Minimum 10 års operativ erfaring som heltidsansatt brannkonstabel/ underbrannmester.
Inneha minimum fritidsskippersertifikat D5L, samt forplikte seg til å oppgradere dette til D5 innen 12 måneder.
Inneha Maritim Restricted Operator Certificate (ROC).
Kompetanse innen personalhåndtering.
Førerkort klasse C og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.
Oppfylle helse/fysiske krav som stilles til utrykningspersonell.
Lokalkunnskap om øyer, brygge-plasser og eksterne ressurser i Indre Oslofjord.
Kunnskap om etatens ansvar, rutiner og ressurser innen IUA-region 3.
God norsk fremstillingsevne samt gode skrivekunnskaper.
Gode ferdigheter innen dataverktøy.
Må ha plettfri vandel (politiattest må fremlegges)

Personlige egenskaper:
Må kunne arbeide selvstendig og vise initiativ.
Gode leder- og samarbeidsegenskaper.
Være et forbilde som kan identifiseres med Oslo kommunes verdigrunnlag.
Være en god motivator.
Være løsningsorientert.
Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
Må kunne håndtere akutte stressende situasjoner.
Må kunne kommunisere tydelig i jobbsituasjonen.

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
Muligheter for faglig utvikling.
Trening i arbeidstiden.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ, ltr 32 - 35 kr. 456 400 - 479 100 + vakttillegg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Gorm Laursen Brannmester, e-post: Klikk her

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no