SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Byutvikler

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3505075355

Søknadsfrist: 28-08-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Byutvikler - planlegger - Bymiljøetaten

I en by som står overfor en befolkningsvekst og arealknapphet ønsker vi å skape en positiv utvikling med gode løsninger for byens befolkning. En del av Bymiljøetatens ansvar er å bidra til å sikre at nødvendige offentlige infrastrukturtiltak, som utvikling av parker, byrom, idrettsanlegg, gater, sykkelanlegg, ivaretakelse av naturområder og åpning av elver og bekker m.m. Dette ivaretas blant annet gjennom reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. Dette er et arbeid som skjer i nært samarbeid med andre etater.

Bymiljøetatens oppgave er å identifisere behov, sikre riktig standard, estimere kostnader og bistå i forhandlinger med utbyggere. Vi søker to medarbeidere til å ivareta disse oppgavene.

Stillingene er plassert i byutvikling og utredningsavdelingen i plan- og utredningsdivisjonen i Bymiljøetaten.

Kun søkere som søker via webcruiter vil bli vurdert. Vitnemål og attester, skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til ett eventuelt intervju

Arbeidsoppgaver:

Deltakelse i utarbeidelse og forhandling av utbyggingsavtaler i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten, og være Bymiljøetatens kontaktperson løpende i slike saker.
Utarbeide kostnadsestimater og standarder, og sikre gjennomførbarhet i utbyggingsavtaler.
Koordinere interne innspill til rekkefølgebestemmelser.
Deltakelse i utbyggingsforum (UFO) og andre aktuelle fora.Bidra til å etablere gode interne rutiner for å sikre oversikter over behov for utvikling av infrastruktur, og oversikter over pågående og vedtatte utbyggingsavtaler eller rekkefølgebestemmelser av betydning for etaten.
Bistå i arbeidet med å godkjenne byggeplaner for tiltak som skal gjennomføres av private utbyggere og overtas av Oslo kommune.
Deltagelse i byutviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner:
Master innenfor bygg- anleggsfag, eller innenfor arealplanlegging.
Erfaring som prosjektleder av samferdsel og infrastruktur prosjekter (prosjektering og/eller gjennomføring), eller erfaring fra arbeid med byutvikling og utbyggingsavtaler.
8-10 års erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver
Svært gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:
Samarbeidsorientert
Du leverer resultater på tid, kost og kvalitet
Faglig sterk i møter med offentlige instanser, private aktører etc
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Du får jobbe med å sikre Oslo god offentlig infrastruktur (rekreasjon, idrett, parker og friområder, veier, gater og byrom, sykkel m.m.)
Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og gode utviklingsmuligheter
Meget gode låne, pensjon- og forsikringsordninger
Fleksibel arbeidstid
Lønn ltr:44-54 ( kr 561 100 - kr 677 500), eller etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Gunhild Bøgseth Divisjonsdirektør, tlf: +47 419 00 283

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no