SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Overlege

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3224965406

Søknadsfrist: 28-10-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Etatsoverlege

Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger er en del av Velferdsetaten, Oslo kommune, og omfatter institusjons- og botilbud for rusavhengige samt arbeidsplasser og tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede.

I tillegg inngår lavterskel helsetjenester for rusavhengige og personer med prostitusjonserfaring, herunder Feltpleie, Sprøyterom, Smittevernsavdeling, Gatenær hepatitt C klinikk, MAR Oslo poliklinikk, Villa MAR Oslo og Prosentret. Avdelingen har nært samarbeid med og er involvert i flere samhandlingsprosjekter med spesialisthelsetjenesten og bydelene for å bedre oppfølgingen av rusavhengige personer.

Vi har ledig 1 års vikariat som etatsoverlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver og søker etter lege med spesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller samfunnsmedisin og med bred erfaring fra rus- og avhengighetsbehandling og kommunalt helsearbeid. Stillingen inngår i avdelingsdirektørens stab med stort faglig ansvar.

Arbeidsoppgaver:

Overlegen skal være pådriver til kvalitetsforbedringer, fagutvikling og forskning innen fagområdet. Stillingen krever god kommunikasjon med legegruppen, brukere og andre faggrupper internt og eksternt. Overlegen har ansvar for veiledning av øvrige leger i etaten og konsulteres i pasientsaker ved behov.

Velferdsetaten er en sentral faglig rådgiver for Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune. I tillegg er avdelingen engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med flere kompetansemiljøer herunder Akershus Universitetssykehus, Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) og Institutt for helse og samfunn (HELSAM) ved Universitetet i Oslo. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid samt systematisk brukermedvirkning står sentralt i våre tjenester og utviklingen av disse.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
Deltakelse i avdelingsdirektørens stab
Være pådriver for kvalitetsforbedringer, fagutvikling og forskning innen medisinskfaglig område
Rådgiver for ledelse i avdelingen og etaten for øvrig i medisinskfaglige spørsmål
Utarbeidelse av fagrapporter til bevilgende myndigheter
Styrke samarbeid med spesialisthelsetjenesten og bydeler i oppfølging av brukergruppen
Bidra til å utvikle gode tjenester til brukergruppen
Veiledning av øvrige leger i etaten
Undervisning internt og eksternt ved behov
Konsultering i pasientsaker ved behov

Kvalifikasjoner:
Spesialist innen rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri og/eller samfunnsmedisin
Erfaring fra arbeid i kommunale helsetjenester
Bred erfaring fra arbeid med rusavhengige pasienter
Det er ønskelig med forskningserfaring
Gode kommunikative evner med brukere, leger og andre profesjonsutøvere internt og eksternt
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Søkeren må beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet, Embedsstudie

Personlige egenskaper:
Du må være løsningsorientert og en pådriver med stort engasjement. Gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å håndtere mange baller i luften samtidig vil bli vektlagt. Det er derfor nødvendig med en strukturert og ryddig arbeidsform med høy arbeidskapasitet. Du må ha trygghet i faglederrollen og kunne arbeide tverrfaglig- og tverretatlig. Vi søker overlege med interesse for utvikling av kommunale tjenester innen fagområdet rus- og avhengighetsbehandling
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Vi holder til i Oslo sentrum med kort vei til offentlig kommunikasjon. Velferdsetaten kan tilby fleksibel arbeidstid, muligheter for faglig utvikling og lønn etter Oslo kommunes regulativ i henhold til kvalifikasjoner. Snarlig tiltredelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Linda Wüsthoff etatsoverlege, tlf: +47 905 69 834

Kontaktperson:

John Ingar Danielsen avdelingsdirektør, tlf: +47 941 76 709

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no