SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3252122974

Søknadsfrist: 18-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Fagkonsulent Stovner politistasjon

Fagkonsulentene ved politistasjonene har som hovedoppgave å koordinere samarbeidet mellom barneverntjenesten og politiet, samt drive utviklingsarbeid mellom de to etatene. I tillegg skal de drive barnevernfaglig virksomhet innad på politistasjonene, og blant annet bidra til at barn blir satt i fokus i de ulike sakene politiet kommer i befatning med. Stillingene er etablert som et samarbeid mellom Oslo kommune og OPD. Bydel Gamle Oslo ved barneverntjenesten er arbeidsgiver, og fagkonsulentene har sin arbeidsplass på politistasjonene. Det er en fagkonsulent ved hver politistasjon, og det er etablert et nært samarbeid med faste møter mellom disse.

Arbeidsoppgaver:

Bidra til at politiet og barneverntjenesten får kunnskap om den andre etatens ansvarsområde og arbeidsmetoder
Formidle kunnskap om forvaltningssystemer og nivåer som berører de to etatenes arbeid
Utvikle hensiktsmessige samarbeidsrutiner for de to etatene
Bidra med spisskompetanse på arbeid i krysningspunktet mellom politi og barneverntjenesten til beste for barn, unge og deres familier
Styrke samasrbeid mellom politiet og barneverntjenesten i alle type saker som berører barn, unge og familier
Koordinere samhandling mellom politi og barneverntjenestene i bydelene
Utvikle, iverksette og vedlikholde retningslinjer og rutiner for et strukturert samarbeid mellom politi og barnevern til beste for barn, unge og deres familier
Synliggjøre barn og unges perspektiv, formidle barnevernfaglig arbeid og veilede politistasjonens ansatte i barnevernfaglige spørsmål
Bidra til tverrfaglig utviklingsarbeid
Informasjonsvirksomhet mellom barevern og politi
Samarbeid med de øvrige tjenester i bydelene og med andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:
Barnevernpedagog, sosionom, eller annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning
Spesialkunnskap om vold i nære relasjoner
Bred erfaring fra barnevernets 1. linjetjeneste
Innha bred kunnskap om de to ulike etatene, gjennom holdninger og kompetanse vise lojalitet til begge etatene
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningstittel:
Sosionom / Barnevernpedagog

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Gode kunnskaper om aktuelt lovverk og offentlig forvaltning
Erfaring med tverretatlig og tverrfaglig samarbeid
Dokumentert evne til å arbeide selvstendig
God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
Evne til å jobbe systematisk og målrettet
Stå i utfordringer og tåle å arbeide i motstand

Vi tilbyr:
100 % fast stilling
Tiltredelse 01.01.17
Lønnstrinn 40 (512 100,- pr.år) i Oslo kommunes regulativ,

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anne Bolme Teamleder Mottak, tlf: +47 23 43 17 09

Kontaktperson:

Eira Nybø Barnevernleder, tlf: +47 23 43 17 34

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no