SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3437094504

Søknadsfrist: 30-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Fagkonsulent på Villa Habibi - Team Fritidsassistanse - barn

Fagsenterets tjenester er rettet mot familier til barn og unge i alderen 0-18 år med nedsatt funksjonsevne, tospråklig kompetanse, foreldrestøttende tiltak, barnehageopptak, fakturering og tilsyn og godkjenning av barnehager
Fagsenteret består av tre team: Pedagogisk fagsenter, barnehagetjenester og Fritidsassistanse.

FRITIDSASSISTANSE har fokus på mestring og glede! Vår visjon er:" Tilstede for barn og foreldre gjennom et trygt og morsomt tilbud".

Vi driver VILLA HABIBI, en aktivitetsbasert heldøgns avlastningsbolig for barn i alderen 0-18 år med nedsatt funksjonsevne.

Barna har ulike diagnoser som autismespekterforstyrrelser, intellektuelle og fysiske funksjonsnedsettelser, epilepsi, ernæringsproblematikk med mer.

Pr i dag er det 16 barn med faste dag/døgnavlastningsplasser i ulikt omfang. Vi planlegger en utvidelse av Villa Habibi fra januar 2018.
Villa Habibi er tilrettelagt både for barn som har behov for et skjermet tilbud med bemanning 2-1, regulert blant annet av Helse og omsorgstjenestelovens kapittel 9 om bruk av tvang og makt, samt barn som har behov for hjelpemidler som takheis, rullestol og hev/senkbare løsninger.

Vi har flere El-sykler til bruk med barna og egen takterrasse med urban dyrking.

Fritidsassistanse organiserer også ulike fritidstilbud med aktiviteter som svømming, dans, musikk, klatring, riding, frilufts -og idrettsgrupper, Fritid med bistand og Etter-skoletidtilbud på Jordal fritidsklubb. Vi samarbeider med FRIGO (friluftsenteret i Gamle Oslo) KØBB (Kampen økologiske barnebondegård) og mange frivillige organisasjoner.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for fagutvikling i avlastningsboligen VILLA HABIBI, i samarbeid med leder og øvrige fagkonsulenter.
Utarbeide og følge opp tiltaksplaner og materiell for enkeltbarn i nært samarbeid med foreldre, øvrige ansatte, skole/bhg, spesialisthelsetjenesten
Veilede ansatte enkeltvis og i grupper.
Ta initiativ og delta i tverrfaglig samarbeid.
Bidra til å sikre god faglig, etisk kvalitet på tjenesten.

Kvalifikasjoner:
Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse.
Veiledningskompetanse.
Bred erfaring fra direkte arbeid med barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Kjennskap til helse og omsorgstjenestens kapittel 9
God erfaring fra foreldresamarbeid og brukermedvirkning.
Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner
Etisk bevisst i møte med barn og foreldre
Trives i et aktivt og til tider hektisk arbeidsmiljø
Løsningsorientert
Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:
Et inkluderende og aktivt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.
Lønnsplassering i lønnstrinn 40 i Oslo kommunes regulativ. Årslønn: kr.523 200,- pr år i 100 % stilling.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Interne og eksterne kurs.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Siri Pettersen Teamleder, tlf: +47 48169767

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no