SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Familieveileder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3465994614

Søknadsfrist: 14-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Familieveileder - Barneverntjenesten

Sagene barneverntjeneste vil fra oktober ha 44 stillingshjemler, og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i nye romslige lokaler i Thorvald Meyersgate 7.

Kontoret er i tillegg til lederteam inndelt i 6 team: kontorfaglig-, mottak-, undersøkelse-, tiltak-, omsorg- og familieteam. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har fagkonsulent. Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barneperspektivet, og vi vektlegger tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Barneverntjenesten har implementert Kvellos metode, for kartlegging og oppfølging av barn i risiko, som en del av kontorets faglige forankring. Den ledige stillingen hører til familieteamet som har 5,5 stillingshjemler. Teamet jobber med endringsarbeid i familier jmf. Lov om barneverntjenester § 4-4. Familieteamet har som målsetting å ivareta tjenestens behov for tiltak i hjemmet, og skal sikre god kvalitet i tiltakene som barn, ungdom og familier får tilbud om. Det benyttes ulike tilnærminger, veiledning og metoder i det daglige arbeidet, herunder Cos-p og Sinnemestring Brøset Modellen (SBM).
Bydelens arbeidsplasser skal preges av mangfold, og vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Foreldreveiledning individuelt og i gruppe
Miljøterapeutisk oppfølging av barn, ungdom og deres familier
Enkelte oppgaver knyttet til tilsyn
Delta i fagutvikling og organisasjonsutvikling i barneverntjenesten og i bydelen for øvrig

Kvalifikasjoner:
Krav til erfaring: Vi krever erfaring fra barnevernfaglig arbeid, fortrinnsvis fra barnevernets førstelinjetjeneste. Det er ønskelig med kompetanse innenfor Circle of security (COS -p), samt relevant etter – og videreutdanning.
Utdanningskrav: Barnevernpedagog eller sosionom. Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert.

Utdanningsnivå:
Høgskole
Krav til godkjent politiattest

Personlige egenskaper:
Vi ønsker en engasjert, selvstendig, modig og faglig trygg medarbeider. Du må ha forståelse for barnevernets kompleksitet. Du må ha gode samarbeidsevner, god rolleforståelse, god skriftlig – og muntlig framstillingsevne, samt evne til å jobbe systematisk og målrettet.
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr:
En spennende, krevende og utfordrende arbeidshverdag
Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø og et kontor i utvikling
Veiledning og oppfølging
Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger
Arbeidstid 37,5 t/u med arbeid to ettermiddager til kl. 20. Det utbetales et tillegg for timene kl. 17:00 – 20:00 disse dagene.
Avtale om bruk av flexitid

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Berit Arnesen Seksjonsleder, tlf: +47 41443559

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no