SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Koordinator

Kontraktstype: Prosjektstilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3321052193

Søknadsfrist: 03-02-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Koordinator for velferdsteknologi - Hverdagsmestring

Avdeling for hverdagsmestring har opprettet en 100 % prosjektstilling som koordinator for velferdsteknologi. Hverdagsmestring består av fysioterapi- og ergoterapitjenesten, dagrehabilitering, hverdagsrehabilitering, innsatsteam, demensteam, seniorveileder og demenssenter.

Bydel Frogner ønsker å styrke satsingen med implementering av velferdsteknologi i innbyggers hjem gjennom å ansette en koordinator for velferdsteknologi. Sentralt står samarbeidet mellom innbyggeren, dens pårørende og ulike samarbeidspartnere innad i bydelen, men også eksternt.

Arbeidsoppgaver:

Kartlegge innbyggerens behov for tekniske og/eller elektroniske løsninger, samt iverksette tiltak for å opprettholde og/eller gjenvinne funksjon til å mestre egen hverdag
Koordinere spredning og implementering av velferdsteknologiske løsninger hos samarbeidende tjenester
Være brobygger, pådriver, inspirator og kontaktledd utad til enkeltpersoner, samt til andre samarbeidspartnere
Ha kompetanse og være kontinuerlig oppdatert om det som skjer innen velferdsteknologiområdet
Ansvarlig for søknads- og tilskuddsordninger, informasjonsarbeid, dialogmøter med mer
Samarbeide med enheten, søknadskontoret, hjemmetjenesten, sykehus, helseetaten, m.m.
Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i takt med skiftende behov

Kvalifikasjoner:
relevant høyskole-/universitetsutdanning, minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen helsefag
erfaring med kartlegging av personers ressurser og begrensninger, samt kunne utarbeide og implementere velferdsteknologiske tiltak
kompetanse om velferdsteknologi
høy grad av selvstendighet og med gode samarbeidsevner
må kunne jobbe i et tverrfaglig team
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Ergoterapeut/Sykepleier/Fysioterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
vi søker en positiv, motivert, engasjert medspiller i vår avdeling
du må være løsningsfokusert og fleksibel
personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
100 % prosjektstilling for perioden 01.02.2017-31.12.2018
en utfordrende jobb hvor ingen dager er like
godt arbeidsmiljø
avdeling for hverdagsmestring er samlokalisert med frisklivssentralen og kreftkoordinator i Oscars gate
lønnsplassering i lønnstrinn 40-43 (kr. 512 100- 540 200) etter Oslo kommunes regulativ, avhengig av erfaring og kompetanse

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Annebeth Johansen, tlf: +47 905 90 867, e-post: Klikk her

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no