SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3365577341

Søknadsfrist: 22-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Lege til lindrende avdeling, Solvang helsehus

Solvang helsehus er ett av Oslo kommunes fire helsehus. Vi har 137 plasser i korttids- og rehabiliteringsavdelinger og har som helsehus ansvar for tidsavgrensede opphold i institusjon for pasienter tilhørende bydelene Alna, Grorud og Stovner. I tillegg har Solvang helsehus en lindrende avdeling og en trygghetsavdeling.

Avdelingene har høy dekning av faglært personale med mange dyktige medarbeidere. Våre pasienter følges opp av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Helsehuset har fire legestillinger.

Vi søker

Lege i 100 % stilling

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Legen vil i hovedsak være knyttet til Lindrende avdeling. Avdelingen har 16 sengeplasser og tar imot pasienter fra hele Oslo med behov for smerte- og symptomlindring. Oppholdene er tidsavgrensede, og en del pasienter avslutter sitt liv ved lindrende avdeling. Legen har det medisinskfaglige ansvaret for pasientene og samarbeider tett med øvrig helsefaglig personale i avdelingen. Det er avtale om fast ukentlig veiledning fra spesialist ved Hospice Lovisenberg.

Arbeidsoppgaver:

Medisinsk utredning, behandling og rehabilitering
Ansvar for at det medisinskfaglige arbeidet ved helsehuset utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
Bidra til veiledning/undervisning av øvrig personale
Lege ved helsehuset arbeider 35,5 timer per uke.

Kvalifikasjoner:
Profesjonsstudiet i medisin
Minimum to års klinisk praksis
Fortrinnsvis spesialitet i allmennmedisin, eventuelt annen relevant klinisk spesialitet
Kompetanseområde palliativ medisin, eller god erfaring med palliativ medisin
Gode IKT-kunnskaper og kjennskap til Gerica som elektronisk pasientjournalsystem
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
Norskkunnskaper på nivå med nasjonal prøve i norsk, nivå C1

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Lege

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet, Embedsstudie

Personlige egenskaper:
Evne til å arbeide selvstendig, men også til å samhandle med øvrig helsepersonell på en god måte
Fleksibel og løsningsorientert
Evne til å håndtere stort arbeidspress i en tidvis hektisk arbeidshverdag
Evnen til å kommunisere godt med både pasienter, pårørende og kollegaer
Vilje og evne til å bidra positivt i fag- og arbeidsmiljøet ved helsehuset

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse. Det er arbeidsøkeren selv som må innhente politiattesten, jf. Politiregisterloven §44. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før søkeren tiltrer

Vi tilbyr:
Utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk miljø
Ukentlig veiledning fra spesialist
Legenettverksmøter for alle sykehjemsleger i Oslo
Godt kollegafellesskap med totalt fire legestillinger i helsehuset
Mulgheter for kurs og kompetanseheving innenfor fagområdet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kristine Lund Institusjonssjef, tlf: +47 23435105

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no