SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3475585273

Søknadsfrist: 21-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

MerLæring-undervisningstilling 1.-4. klasse - Ruseløkka skole

Ruseløkka skole er en 1-10 skole med 550 elever og 80 ansatte. Skolen ligger i Vika i Frogner bydel, med kort vei til offentlig kommunikasjon, nærhet til byens kulturtilbud og tilgjengelighet til marka og øyene i Oslofjorden. Skolen har et samarbeid med Den Norske Opera og Ballett med tilbud om å kombinere skolehverdagen med undervisning i klassisk ballett på ungdomstrinnet, og anses som en pionerskole innenfor teknologi og design.

Ruseløkka bruker Trivselsledere og skolemegling for å fremme elevenes trivsel og forebygge krenkelser og mobbing på barnetrinnet. Et godt læringsmiljø med vekt på god klasseledelse, vurdering for læring, bruk av IKT og kulturaktiviteter vektlegges.

Ruseløkka skole skal kommende år rives, for så å bygges opp igjen. Elevene på barneskolen skal lokaliseres på Vollebekk skole i Bjerke bydel, i byggeperioden.

Byrådet i Oslo har som målsetting å styrke opplæringen på 1.-4. årstrinn, og det er vedtatt at det skal ansettes flere lærere på utvalgte osloskoler utover det som følger av elevtallsvekst.

Lærerne skal bidra til at skolene får en mer spesialisert kompetanse med høy relevans for skolens elevgrunnlag. Særlig viktig blir det å planlegge og gjennomføre opplæring som treffer elevenes behov og utfordringer. Elevenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes.
Elevenes progresjon i begynneropplæringen i lesing og regning skal følges tett på individnivå. Et viktig tiltak er å sørge for intensivoppfølging av elever som har en forsinket progresjon.Undervisningen må sikre at elevene arbeider med grunnleggende ferdigheter i alle fag, også i de praktisk-estetiske fagene, i samsvar med Kunnskapsløftet.

Grunnet ønske om at tilsettingen skal være klar før sommerferien vil vi innkalle til intervjer før søknadsfristens utløp.

Arbeidsoppgaver:

Intensivkurs eller styrket fagopplæring i begynneropplæringen på 1.-4. trinn
Kontaktlæreransvar med undervisning i de fleste fag kan bli aktuelt et senere år
Ansvar for å følge opp hver enkelt elevs progresjon og gi god veiledning som bidrar til god resultatutvikling
Samarbeid i team og fagseksjoner

Kvalifikasjoner:
Godkjent lærerutdanning med solid faglig kompetanse i basisfagene norsk og matematikk
Spesialpedagogisk kompetanse og/eller god erfaring med begynneropplæringen
Erfaring med pedagogisk bruk av IKT og interaktive tavler er ønskelig
Søkeren må være en tydelig voksenperson og kunne praktisere god klasseledelse

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
Utdanningsnivå
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Faglig dyktig og engasjert
Positivt elevsyn og god kompetanse i både relasjonsbygging og tydelig klasseledelse
Lojal mot skolens mål og verdier
Gode samarbeidsevner
God kompetanse i bruk av digitale læremidler
Godkjent politiattest

Vi tilbyr:
Engasjerte kollegaer med høye faglige ambisjoner i et inkluderende arbeidsmiljø
Spennende elevgruppe med aktive og positive foreldre
Nyutdannede lærere tilbys "Forsterket lærerutdanning" og veiledning
Støttende og ambisiøs ledelse
Lønn etter gjeldende avtaleverk

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no