SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3435172403

Søknadsfrist: 26-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Miljøterapeut i oppsøkende virksomhet

Uteseksjonen er organisert under Avdeling forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten. Tjenesten driver gatebasert oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid med utsatte mennesker og grupper i et flerkulturelt Oslo sentrum.

Arbeidet omfatter:
- rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor unge og unge voksne
- helse- og sosialfaglig ivaretakelse av innbyggere og tilreisende med problematikk knyttet til rus og/eller psykisk helse
- samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende

Uteseksjonen driver oppsøkende arbeid overfor innbyggere og tilreisende i alle aldersgrupper i Oslo sentrum. Vi har et særlig fokus på barn, unge og yngre voksne opp til 25 år.

Feltarbeid, kontakt- og tillitskapende arbeid, oppfølging, videreformidlig til og samarbeid med nettverk og øvrig hjelpeapparat er viktige oppgaver. Dokumentasjon vektlegges.

Uteseksjonen har også et hasjavvenningsprogram, psykologtjenester, prosjekter med likepersonsarbeid og aktivitetstilbud med mentorordning. Vi benytter erfaringskompetanse som en integrert del av tjenesten.

Stillingen inngår i Uteseksjonens generelle oppsøkende arbeid i Oslo sentrum, og er tilknyttet ett av tre team med særfokus på aldersgruppene under 18 år, 18 - 25 år eller over 25 år. Arbeidstiden er 35,5 t/uke. Arbeidet organiseres for tiden i turnus med dag- og kveldsvakter samt dag/kvelds- eller nattarbeid hver femte helg.

Ut i fra bruker- og personalgruppens sammensetning, oppfordres personer med etnisk minoritetsbakgrunn og menn til å søke.

Arbeidsoppgaver:

Oppsøkende arbeid ute i Oslo sentrum med patruljeenheter med 2 ansatte
Kontaktetablering, relasjons- og tillitskapende arbeid overfor målgruppene
Oppfølging av innbyggere og andre som oppholder seg i Oslo
Formidling til og samarbeid med nettverk og øvrig hjelpeapparat
Faglig dokumentasjon og kunnskapsformidling

Kvalifikasjoner:
Relevant 3-årig sosial- eller helsefaglig høyskole-/universitetsutdanning, fortrinnsvis barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier
Relevant videreutdanning/master vektlegges, fortrinnsvis innen barne- og ungdomsvern, psykisk helsearbeid eller rus
Erfaring fra arbeid med Uteseksjonens målgrupper er et krav
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Språkkunnskap og flerkulturell forståelse vektlegges
Erfaring fra og kjennskap til oppsøkende sosialt arbeid vektlegges
Gode IKT-ferdigheter
Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:
Vi søker holdningssterke og handlekraftige medarbeidere som kan håndtere oppsøkende arbeid både på individ-, gruppe- og systemnivå i en flerkulturell storby
Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Nysgjerrighet, ressurs- og prosessorientering, fleksibilitet, kreativitet og nytenkning samt tro på endring er viktige egenskaper vi ser etter
Vi søker medarbeidere som byr på seg selv og som gjør andre gode gjennom å bygge opp under tjenestens interne fag- og arbeidsmiljø
Erfaringskompetanse i form av egne helse- eller rusutfordringer kan være en fordel
Personlig egnethet og god relasjonskompetanse vil bli vektlagt

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
Et spennende og utfordrende fagmiljø innen et fagfelt i stadig endring
Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
Varierte og spennende arbeidsoppgaver
Uteseksjonen har ulike veiledningsordninger og vi benytter reflekterende team for å utvikle reflekterte praktikere og øke faglig bevissthet
Faglig påfyll gjennom fagdager, kurs og øvrig kompetanseheving i Velferdsetaten
Gode tjenestepensjons- forsikrings- og låneordninger
Lønnstrinn 27-39 (kr. 425.100 - 513.800,-) samt turnustillegg. Ved relevant videreutdanning kan høyere avlønning vurderes

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Børge Erdal Seksjonsleder, tlf: +47 91340462

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no