SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Medarbeider

Kontraktstype: Engasjement

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3318628811

Søknadsfrist: 31-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

NAV Sagene - seksjon for Arbeid og Helse

Vil du bidra til å utvikle tiltaksarbeidet på Utviklingssenteret knyttet til helseavklaring og oppfølging av brukere med nedsatt arbeidsevne?

Sosialtjenesten i NAV Sagene har 100 ansatte fordelt på fire sosialseksjoner, to tiltaksseksjoner, et helsekartleggingsteam, et ungdomsteam og et boligkontor. Sosialtjenesten har også over flere år samarbeidet med sosionomutdanningen ved HIOA og underviser jevnlig deres studenter. De to tiltaksseksjonene er samlokalisert i et eget Utviklingssenter for arbeid og kvalifisering. NAV Sagene har lenge hatt fokus på tett oppfølging og samarbeid i forhold til aktive tiltak; norskopplæring, kvalifisering og arbeid etter «place then train» modellen, og en målrettet satsning på helse- og trygdeavklaring.

Vi søker nå etter en engasjert og dyktig medarbeider til sekjson Arbeid og Helse ved Utviklingssenteret. Vi ønsker å knytte til oss deg som har bakgrunn fra tiltaksarbeid og helseoppfølging/avklaring eller annen relevant erfaring fra sosialtjenesten og NAV. Stillingens innhold vil være spisset mot seksjonens arbeide for å avklare muligheter for deltagelse i arbeidslivet, helsesituasjon og trygderettigheter for mottagere av sosialhjelp.Dette vil blant annet innebære tett kontakt med vårt helsekartleggingteam, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi jobber ut fra at avklaring i forhold til arbeidslivstilknytning, helse – og trygderettigheter ofte er en prosess som involverer bruk av aktive tiltak kombinert med tett oppfølging og kontakt med helsevesenet.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Avklaring og oppfølging av brukere i forhold til helsesituasjon, arbeidsrettede aktiviteter og trygderettigheter (AAP - Uførepensjon)
Igangsetting av arbeidsrettede tiltak
Igangsetting av helsefremmende tiltak
Inngå i samarbeid med helsevesenet, bydelens ulike tjenestesteder og andre relevante parter knyttet til oppfølging av brukere som står utenfor arbeidslivet grunnet helseproblemer.

Kvalifikasjoner:
Krav til erfaring:
Relevant utdanning minimum på bachelor nivå.
Relevant arbeidserfaring, gjerne med utviklingsarbeid knyttet til relevante fagområder.
God kunnskap om virkemidler og stønadsordninger i NAV.
God kunnskap om, og erfaring fra samarbeid med, ulike deler av helsevesenet og andre relevante samarbeidspartnere.

Utdanningskrav:
Sosionom, velferdsviter, samfunnsviter og andre med relevant utdanning

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Håndtere mange oppgaver og mange brukere, og ha stor grad av fleksibilitet og eget initiativ.
Evne til å ha en imøtekommende og løsningsorientert holdning overfor brukere, samarbeidspartnere, arbeidsgivere og kollegaer
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Lønnsplassering i lønnstrinn 32 til 41 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Magnus Hansen Seksjonsleder, tlf: +47 90629101

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no