SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Stillinger: 4

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3374077828

Søknadsfrist: 20-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Norges beste lærer – MerLæring 1-4 på Trosterud skole

Elevene på Trosterud skole fortjener Norges beste lærere! Elevene våre fortjener lærere som er faglig dyktige, som hver dag hever elevenes kompetanse i lesing, skriving og regning og som strekker seg litt ekstra for at alle elevene skal trives og glede seg til å gå på skolen.

Har du erfaring med begynneropplæring 1. – 4. trinn?
Brenner du for å bidra til enkeltelevers progresjon i grunnleggende ferdigheter?
Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer?
Er du blant Norges beste lærere?
Byrådet i Oslo har som målsetting å styrke opplæringen på 1. – 4. trinn, og det er vedtatt at det skal ansettes flere lærere på utvalgte osloskoler utover det som følger av elevtallsvekst.
Trosterud skole skal ansette 4 lærere til satsningen MerLæring 1-4. Vi vil utvide hvert trinn på 1. – 4. trinn med en ekstra lærerstilling. Hovedoppgaven din vil være å styrke elevenes norskpråklige og grunnleggende ferdigheter, tett i samarbeid med kontaktlærerne, faglærere på trinnet og personalet på AKS. Arbeidet vil være knyttet til gjennomføring av tiltak/læringsaktiviteter med elever, samt kompetanseheving på trinnet og på AKS.
I samarbeid med lærerteamet skal vi raskt kunne organisere elever på intensive målrettede kurs/læringsaktiviteter for å "tette hull" og korrigere misoppfatninger. Elevene blir dermed raskere rustet til å gå videre i sitt læringsarbeid i alle fag. Elevenes progresjonen i begynneropplæringen i lesing og regning skal følges tett på individnivå. Undervisningen må sikre at elevene arbeider med grunnleggende ferdigheter i alle fag, også i de praktisk-estetiske fagene, i samsvar med Kunnskapsløftet.

Arbeidsoppgaver:

Løpende kartlegging av elevenes læring
Samarbeid med kontaktlærere/lærere om utvikling og gjennomføring av undervisning i fleksible større og mindre grupper på 1. – 4. trinn
Videreutvikle tiltak/læringsaktiviteter for å styrke elevenes norskspråklige og grunnleggende ferdigheter
Ny Start i lesing
Turbogrupper i matematikk
Drive begrepsopplæring ved hjelp av arbeidsformer som eksempelvis NISK
Samarbeid med Aktivitetsskolen
Samarbeid med foresatte

Kvalifikasjoner:
Du har godkjent utdanning med minimum 30 sp i norsk og matematikk
Du har kompetanse og gjerne erfaring med grunnleggende lese- og skriveopplæring og/eller matematikkopplæring
Du kan uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig
Du driver systematisk oppfølging av elevenes læringsutvikling
Du har kompetanse og/eller interesse for mulighetene som finnes ved å bruke digitale hjelpemidler som verktøy for læring
Du er kreativ og ser muligheter for læring på ulike arenaer
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningstittel:
Allmennlærer / Grunnskolelærer 1-7

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Vi søker utviklingsorienterte lærere med et høyt ambisjonsnivå. Elevene våre fortjener Norges beste lærere som sikter høyt, men som samtidig klarer å se individet og tilpasse læringsaktivitetene til den enkeltes behov.
Norges beste lærere har positivt elevsyn, er omsorgsfull, skaper gode lærer-elev relasjoner og er tydelige ledere i klasserommet.
Elevene våre fortjener lærere som er deltar aktivt i skolens utviklingsarbeid for å skape en felles plattform til elevenes beste – både i forhold til elevenes faglige og sosiale utvikling.

Vi tilbyr:
Hyggelig og engasjerte elever
Mulighet til å gjøre en forskjell for den enkelte elev
Faglig dyktig, kunnskapsrike og engasjerte kolleger med høye ambisjoner på elevenes vegne
Lærere som samarbeider i team om elevenes læring og utvikling
Tett oppfølging og veiledning fra nærmeste leder
Rause, erfarne og positive medarbeidere med et godt samarbeidsklima
Mulighet for 3 ekstra lønnstrinn
Om du er nyutdannet får du 50-timers forsterket lærerutdanning og tett veiledning og oppfølging
Tett samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS)

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Henriette Randsborg rektor, tlf: +47 90 60 74 64

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no