SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Spesialkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3117702367

Søknadsfrist: 04-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Spesialkonsulent - Barnevern avdeling mottak

Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer og har et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; mottak, barn/familie, ungdom, omsorg og lokale tiltak. Barneverntjenesten vektlegger å arbeide med prioriterte saker og ha fokus på identifikasjon og bearbeiding av primær problematikk. Barneverntjenesten har fulgt et kompetanseopplegg med Øyvind Kvello, og dette preger vår faglige tenkning og utførelse av arbeidet.

Mottak er organisert som et mottak- og ressursteam. Avdelingen består av leder, 4 barnevernkonsulenter, samt fagutvikler, psykolog og prosjektleder for bydelens Hasjavvenningsprogram.

For stillingen kreves fremleggelse av politiattest etter gjeldende regler.
Kun elektroniske søknader via webcruiter vurderes.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju i løpet av august 2016.
Ved interne omrokkeringer vil det kunne bli ledig stilling som barnevernkonsulent.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for oppfølging av tjenestens tilsynsbarn
Ansvar for utvikling av gode rutiner for rekruttering av fosterhjem og oppfølging av disse hjemmene
Særskilt delegerte oppgaver fra leder
Mottak og behandling av alle nye bekymringsmeldinger
Håndtere nye akuttsaker og bistå andre avdelinger i akuttarbeid
Saksbehandler i undersøkelser etter søknad fra foreldre og meldinger som omhandler uteblivelse fra skolestart og tannlegebesøk (ihht. gjeldende rutiner)
Medsaksbehandler i øvrige undersøkelser
Betjene vakttelefon med råd- og veiledning til samarbeidspartnere og privatpersoner
Utadrettet virksomhet i form av dialogforum og foredrag med aktuelle samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på universitet/høgskolenivå - fortrinnsvis sosialfaglig
Nødvendig med minimum 2års erfaring fra 1. linje barnevern
Det er også ønskelig med erfaring fra andre barnevernrelaterte fagfelt
Ønskelig med videre- og etterutdanning innen barnevernfaglige områder
Krav om førerkort

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Målrettet og strukturert, med god gjennomføringskraft og evne til å jobbe godt og i høyt tempo under press
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, dette gjelder både overfor samarbeidspartnere og i arbeidet med familier
Evner å jobbe selvstendig
Evner å jobbe med flere oppgaver parallelt
God faglig kompetanse og god skriftlig fremstillingsevne
God formidlingsevne
Gode datakunnskaper
Interesse for fosterhjemsarbeide og rekrutteringsprosesser
Avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen forøvrig

Vi tilbyr:
En veldrevet barneverntjeneste med høyt faglig fokus og godt arbeidsmiljø
Avdelinger med særskilt fokus på utvikling av kompetanse innen sine særområder
En barneverntjeneste som deltar i mange ulike kompetansehevingsprogrammer, eksempelvis barnesamtalen som metode og evaluering av tiltaksplaner mv
God opplæring/oppfølging og spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Mulighet for å søke om midler til videreutdanning via de kommunale stipendordninger i Opplærings- og utviklingsfondet
En inkluderende og ikke-diskriminerende personalpolitikk
God forsikrings- og pensjonsordning
Bydelen har personalhytte
Fleksitid
Lønnsplassering i lønnstrinn 41(kr. 520'800,-)

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Signe Gustavsen stedfortreder, tlf: +47 23420250

Kontaktperson:

Mariam Fulger avdelingsleder, tlf: +47 23420250

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no