SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Språkpedagog

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3161839199

Søknadsfrist: 18-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Språkpedagog - Kommunale barnehager

Gode språklige ferdigheter er avgjørende for alle barns utvikling og læring gjennom oppveksten og videre inn i voksenlivet. Bydel Grorud har som en videreføring av Oslobarnehagens standard for språkmiljø og systematisk oppfølging av barn språkutvikling utarbeidet en helhetlig modell for tverrfaglig og systematisk oppfølging av barn og unge.

Grorudmodellen er utviklet som ett ledd i arbeidet med utvikling av det tverrfaglige arbeidet for å sikre at barn med behov for ekstra hjelp og støtte oppdages tidlig og får systematisk og god hjelp tidlig i utviklingsløpet. Den er rettet mot arbeidet med barn i førskolealder enten de går i barnehage eller ikke.
Språkpedagogene skal jobbe direkte med barna som etter språkkartlegging i barnehagen eller på helsestasjonen har behov for ekstra språklig støtte for å utvikle seg optimalt. For barnehagebarn vil språktiltakene foregå i barnehagen. En av oppgavene til språkpedagogene vil være å oppsøke barn som ikke går i barnehage, rekruttere til barnehageplass og utforme et språktilbud for barn uten barnehageplass.
For å støtte barnehagene i dette arbeidet skal bydelen styrke språkpedagogteamet vårt. Vi søker språkpedagoger med spesialkompetanse og erfaring på barns språkutvikling og tospråklig utvikling.

Arbeidsoppgaver:

Språkpedagogene skal ha ansvar for å igangsette systematiske språktiltak når språkkartlegging av barn viser at det er behov for ekstra støtte.
Språkpedagogene skal utforme og utvikle et språktilbud for barn med behov for de som ikke går i barnehage i bydel Grorud
Språkpedagogene skal oppsøke og rekruttere barn til barnehageplass.
Språkpedagogene skal samarbeide tett med ansatte i barnehagene, helsestasjonen, pedagogisk team og barnas foresatte
Språkpedagogene skal ut fra det enkelte barns behov velge metoder, igangsette, gjennomføre og evaluere språktiltak.
Bistå i arbeidet med å utvikle det systematiske språktilbudet for barn i førskolealder i bydelen

Kvalifikasjoner:
Utdanning på bachelor- eller masternivå innen spesialpedagogikk, logopedi, barnehagelære, almennlærer eller annen pedagogisk retning.
Kompetanse om barns språkutvikling, språkarbeid i barnehage, tospråklig utvikling og metoder for språk- og begrepsopplæring av førskolebarn er en forutsetning.

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Kompetanse og erfaring med barns språkutvikling og tospråkligutvikling
Søkere med tospråklig bakgrunn oppfordres til å søke
Evne å jobbe strukturert og selvstendig
Være kreativ, fleksibel og kunne motivere andre
Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Resultatbevistt med høye ambisjoner for barns læring

Vi tilbyr:
Spennende tverrfaglig fagmiljø
Lønn: kr 433 500- 520 800 (ltr 29-41) Høyere avlønning vil bli vurdert avhengig av utdanning.
Utlysningen gjelder to faste stillinger. Mulighet for ansettelse til ytterligere en/to stillinger som språkpedagog i ett års engasjement.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Elizabeth Hernholm, tlf: +47 99378803, e-post: Klikk her

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no