SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Strategisk innkjøper

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3182354828

Søknadsfrist: 04-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Strategisk innkjøper - Teknisk avdeling

Vil du jobbe i en av Norges mest spennende miljøvirksomheter? Innen 2030 skal Oslos utslipp av klimagasser halveres, og i 2050 skal byen være klimanøytral. Energigjenvinningsetaten (EGE) spiller en nøkkelrolle i kommunens omfattende klimasatsing, blant annet med innføringen av et kretsløpsbasert avfallssystem. EGE drifter og utvikler anlegg for sortering og behandling av avfall, og gjenvinner energien til miljøvennlig fjernvarme, elektrisitet, biogass og biogjødsel. EGE bidrar til bransje- og teknologiutvikling, og det er rettet stor internasjonal oppmerksomhet mot våre anlegg og totale virksomhet.

Etaten har ca. 130 ansatte. Vi drifter ett energigjenvinningsanlegg og norges største optiske sorteringsanlegg på Haraldrud i Bydel Bjerke, og vi har ett optisk sorteringsanlegg på Klemetsrud i Bydel Søndre Nordstrand. I desember 2012 åpnet vi et nytt og moderne biogassanlegg for behandling av matavfall i Nes kommune på Romerike.

Stillingene som strategisk innkjøper er for tiden administrativt og faglig underlagt plan- og innkjøpssjef. Du vil være fagansvarlig for etatens anskaffelsesprosesser innen en eller flere definerte innkjøpskategorier. I tillegg vil du være en sentral bidragsyter i utvikling og realisering av Oslo kommune og EGEs strategiske og operative mål. Som kategoriansvarlig innkjøper vil du samarbeide på tvers av hele organisasjonen og ha ansvar for en betydelig kontraktsportefølje.

Arbeidsoppgaver:

Prosjektansvar for planlegging og gjennomføring av anskaffelser innen egne kategorier, samt leverandøroppfølging og utvikling.
Bidra til realisering av Oslo kommune og EGEs innkjøpsstrategi og tilhørende mål

Kategori- og leverandøroppfølging:
- avtalelojalitet
- oppnå gevinstrealisering
Videreutvikle innkjøp i EGE:
- oppdatere seg og organisasjonen på utviklingstrekk for fagområdet, samt
bransje- og leverandørmarked
- å aktivt identifisere forbedringsområder innen innkjøp
- å bidra til at etatens prosesser og systemer innen innkjøp følges
- å bidra til å utvikle organisasjonens kompetanse innen innkjøpsområdet

Kvalifikasjoner:
Ønsket utdanning:
- Høyere utdanning (bachelor eller master) innen fagområdene juss, økonomi, logistikk og/eller relevant erfaring og kursing innen innkjøp og kategoristyring

Ønsket erfaring:
- Dokumenterte resultater fra stillingens ansvars- og arbeidsområder
- Minst 1 års erfaring med innkjøp
- God kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA)
- Forhandlingskompetanse
- Erfaring med strategisk og operativ innkjøpsbistand
- Kjennskap/erfaring fra sourcing-prosjekt
- Kjennskap til avfalls- og energibransjen eller annen prosessindustri
- Erfaring med bruk av Agresso bestillingsmodul

Personlige egenskaper:
Har god forretningsforståelse: forstår resultatdrivere og forstår markeder
Har sterke analytiske egenskaper: gevinstrealisering og analyser
Er god til å kommunisere (skriftlig og muntlig) og skape eierskap til mål og leveranser
Har gode samarbeidsevner, og evnen til å spille andre gode
Er nysgjerrig, selvstendig, initiativrik og drivende
Er ansvarsbevisst, og viser forpliktelse og gjennomføringsevne

Søknadsprosessen:
Skriftlig søknad (maks. 1 side), CV og relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden. Søknadsprosessen består av tre trinn:
1.Evaluering av søknader og kandidater til førstegangsintervju
2.Førstegangsintervju med fokus på motivasjon, personlige egenskaper og erfaring
3.Andregangsintervju med løsning av fagrelatert case

Vi tilbyr:
Et trivelig arbeidsmiljø
- Gode muligheter for faglig utvikling og påvirkning
- Fleksibilitet i hverdagen gjennom fleksitidordning
- En sikker arbeidsplass og arbeidsforhold
- Tilgang til treningsfasiliteter med mulighet for trening i arbeidstiden
- Lønn: lønnstrinn 45-55 (548.900 - 665.200)
Gode pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Cornelis Cliteur Seksjonssjef, tlf: +47 90726717

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no