SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Midlertidig

Stillingsprosent: Deltid

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3250261305

Søknadsfrist: 15-11-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Sykepleier

Mestringsteamet i Nordre Aker bydel søker sykepleierer som ekstravakter og da fortrinnsvis til kvelder. Temaet jobber tverfaglig og består av sykepleierere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi legger stor vekt på egenmestring og rehabilitering i hjemmet. Teamet skal vurdere uavklarte hjelpebehov og arbeide målrettet for å styrke den enkeltes mestringsevne i nært samarbeid med tjenestemottaker og dennes pårørende. I tidsavgrensede perioder med uavklarte hjelpebehov og behov for tett oppfølging skal teamet også yte omsorg, behandling og rehabilitering, samt bidra til praktisk tilrettelegging i hjemmet. Slike perioder vil være overganger mellom hjem og institusjon og når det inntreffer større endringer i helsetilstand og funksjonsevne.

Mestringsteamets vurderinger legges til grunn for vedtak om videre tjenester fra det ordinære tjenesteapparatet. Mestringsteamet skal bidra til et retningsskifte mot økt vektlegging av egenmestring og til mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem.

Arbeidsoppgaver:

Sikre brukerne trygghet ved utskrivelse fra sykehus/annen institusjon til hjemmet
Forebygge innleggelser på sykehus/sykehjem ved ekstra innsats i hjemmet
Rehabilitering og hverdagsmestring i hjemmet
Tverrfaglig samarbeid

Utøve relevante tjenester i henhold til vedtak
Vurdere behov og omfang av ulke typer tjenester innenfor eget ansvarsområdet og igangsette disse
Sykepleier skal bidra til at mestringsteamet fungerer helhetlig og samordnet
Sykepleier har har et sykepleiefaglig ansvar for utøvelse av oppgavene innenfor mestringsteamets ansvarsområde

Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier
Førerkort
Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.
Høyskole/Universitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Britt Dallosso, e-post: Klikk her

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no