SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Teamleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3196635334

Søknadsfrist: 30-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Teamleder - Uteseksjonen

Uteseksjonen er en del av avdeling Forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten. Tjenesten driver gatebasert oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid overfor utsatte mennesker og grupper i Oslo sentrum. Arbeidet omfatter rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid og helse- og sosialfaglig ivaretakelse av mennesker med problematikk knyttet til rus og/eller psykisk helse i samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Uteseksjonen driver oppsøkende arbeid og oppfølgingsarbeid overfor mennesker i alle aldersgrupper i Oslo sentrum, og har et særlig fokus på barn, unge og yngre voksne opp til 25 år. I tillegg drifter Uteseksjonen en Rådgivningstjeneste, Hasjavvenningsprogram, likemannsprosjektet Perspektiv, aktivitets- og mestringsprosjektet Radius og for tiden har vi erfaringskonsulenter ansatt i midlertidige prosjektstillinger.

Som teamleder inngår du i en ledergruppe bestående av seksjonsleder, spesialkonsulent (stedfortreder for seksjonsleder) og 3 teamledere. Teamledere deler fag- og personalansvar for 33 faste ansatte samt prosjektstillinger og rapporterer til seksjonsleder.
SaLTo koordinator for Oslo sentrum samarbeider tett med våre teamledere.

Arbeidsoppgaver:

Fag- og personalledelse samt teamledelse. Teamleder er for tiden nærmeste leder for 12 ansatte som skal ha tett fag- og personaloppfølging. Velferdsetaten er en IA-bedrift.
Rapportering på teamleders ansvarsområder til seksjonsleder.
Samordne det faglige arbeidet og påse at tiltaket arbeider i tråd med gitte instrukser og målsettinger, i samsvar med lover og forskrifter, årsplaner og mandat for driften, budsjetter og andre styringsdokumenter.
Videreutvikle og systematisere klientarbeidet i samarbeid med de ansatte, seksjonsleder, øvrige fagmiljø, tverrfaglig og -etatlig med særlig fokus på målgruppenes behov.
Videreutvikle det faglige arbeidet med vekt på forebygging og tidlig intervensjon overfor mindreårige i samarbeid med bydelene.
Bidra til å utvikle og videreføre SaLTo samarbeidet sammen med SaLTo koordinator for sentrum.
Holde seg orientert om utviklingen innen klientarbeidet i forhold til målgruppene.
Foreslå og gjennomføre nødvendige endringer i arbeidet, på bakgrunn av erfaringer og evalueringer.
Delegert ansvar for løpende drift av Uteseksjonen i samarbeid med øvrige teamledere. Stillingen har for tiden ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av turnus samt implementering av GAT i tjenesten.
Stillingen inngår i Uteseksjonens lederteam og har for tiden hovedansvar for et team som har et særlig fokus på aldersgruppen 0 – 18 år.
Faglig dokumentasjon og kunnskapsformidling er andre viktige oppgaver.

Kvalifikasjoner:
Det kreves fortrinnsvis utdanning som barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier. Annen relevant 3 årig sosial- og/eller helsefaglig høgskole-/universitetsutdanning kan vurderes.

Det kreves erfraring fra og god kjenneskap til barnevernfaglig arbeid.
Det kreves ledererfaring og/eller utdanning innen organisasjon/ledelse.
God kjennskap til og forståelse for Oslo kommunes ledelsesprinsipper og styringsverktøy – lover og avtaleverk.
Erfaring fra planlegging og vedlikehold av turnus og bruk av GAT vil bli vektlagt.
Søkere må ha meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Flerkulturell forståelse vektlegges

Utdanningsretning:
Samfunnsfag og juridiske fag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet og god relasjonskompetanse vektlegges.
Gode samarbeidsevner – både som leder og ift samarbeidspartnere.
Vi søker trygge, holdningssterke, handlekraftige og tydelige ledere.
Nysgjerrighet, ressurs- og prosessorientering, fleksibilitet, kreativitet og nytenkning samt tro på endring er viktige egenskaper vi ser etter.
Vi søker en tydelig leder som inspirerer, byr på seg selv og som medvirker til å gjøre andre gode.
Ut fra lederteamets sammensetning oppfordres kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
Gode vilkår for tjenestepensjon, forsikring og låneordninger gjennom Oslo pensjonsforsikring.
Lønnstrinn 46, for tiden kr. 571.100,-
Et spennende og utfordrende fagmiljø innen et fagfelt i stadig endring.
Velferdsetaten tilbyr faglig påfyll gjennom fagdager, kurs og øvrig kompetanseheving.
Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
Uteseksjonen har ulike veiledningsordninger og vi benytter reflekterende team for å utvikle reflekterte praktikere og øke faglig bevissthet.
37,5 t/uke.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Børge Erdal Seksjonsleder, tlf: +47 91340462

Kontaktperson:

Pål Grav Spesialkonsulent, tlf: +47 97536102

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no