SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Vernepleier

Stillinger: 3

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3369163337

Søknadsfrist: 20-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Vernepleier

Avdeling for bo- og dagtilbud yter pleie- og omsorgstjenester til enkeltpersoner i deres egne hjem. Tre av tjenestestedene er i behov av vernepleier i tre 100% stillinger. Målgruppen på disse tjenestestedene er personer med langvarige og sammensatte behov, i hovedsak personer med fysisk funksjonshemming, multifunksjonshemming, men også personer med atferdsvansker. De fleste har et omfattende hjelpebehov. Tjenestene omfatter bo- og omsorgstilbud basert på enkeltvedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Lønnsramme 1809: Lønnstrinn 27 - 39. Dette tilsier en grunnlønn på kr 416100- 509900. I tillegg kommer turnustillegg som varierer etter lønnstrinn. Tilegget er ca kr. 50 000 - 85 000 pr år. Lønnstrinnet bestemmes av ansiennitet.

Arbeidsoppgaver:

Du skal utvikle og jobbe etter fagadministrative systemer (FAS)
Du skal bruke eksisterende fag- og dokumentasjonssystemer (FAS og Gerica)
Du skal sette brukernes behov i fokus og skape tillitsarbeid i samarbeid med bruker, pårørende/verge
Du skal veilede medarbeidere i det faglige arbeidet rundt bruker
Du vil ha oppgaven med å være ansvarsvakt, altså ha hovedansvar på vakter
Du kan få koordinatoroppdrag på tvers av avdelingen
Du skal være tjenesteansvarlig i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB)

Kvalifikasjoner:
Du er autorisert vernepleier
Du skal være skikket til å utføre miljøarbeid og habilitering, hovedsaklig i direkte brukerrettet arbeid
Du har generell kompetanse om utviklingshemming og ulike diagnose grupper
Du blir fremlagt og må besvare case under intervju.

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Du må kunne vite hva vernepleier faglig yrkestutøvelse innebærer
Du må være redelig og ha respekt for den enkelte beboer
Du må evne å tilrettelegge for enkeltindividets behov, og bidra til selvbestemmelse, inkludering og deltagelse.

Vi tilbyr:
Stillingsbrøk: 100%
Kompetanseheving knyttet til myndighetskrav og til direkte arbeid med brukerne
Medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon
Muligheter til å være med å bidra til å utvikle tjenestetilbudet til den enkelte
Gode pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Veronica S Blunck Tangen, tlf: +47 958 58 100

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no