SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Vernepleierkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3250303230

Søknadsfrist: 04-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Vernepleierkonsulent - Lunden miljøarbeidertjeneste

Lunden miljøarbeidertjeneste er organisert under Bolig og dagtilbud. Avdelingens tjenestesteder yter heldøgns omsorgstjenester i samlokaliserte boliger og dagsentervirksomhet. Tjenestene våre er rettet mot voksne med ulike funksjonshemninger.

Lunden miljøarbeidertjeneste yter tjenester til seks personer med utviklingshemming/autisme og sammensatt problematferd. Brukerne har variert bistandsbehov og mottar individuelt tilrettelagt tilbud av høy faglig kvalitet.
Vi arbeider systematisk etter prinsippene for målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk.
Vi tilstreber et høyt yrkesetisk og faglig nivå vi kan være stolte av, og et spennende og inkluderende arbeidsmiljø. Kompetanse per dags dato er 5 vernepleiere, 15 miljøterapeuter med helse- og sosialfaglig utdanning på høyskole- og universitetsnivår, flere ansatte med utdanning i helsfagarbeid og til slutt ufaglærte, med både kort og lang realkompetanse.

Arbeidsoppgaver:

Vernepleierkonsulent skal bistå styrer slik at tjenestestedet ledes, koordineres og drives i henhold til vedtatte lover, bestemmelser og retningslinjer
Veiledning og kursing av våre ansatte i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9
Utarbeidelse og oppfølging av vedtak etter HOL. kap 9
Ivareta bydelens krav til dokumentasjon og internkontroll
Gi systematisk veiledning til annet personal og dokumentere dette
Samarbeide med pårørende / verge for å ivareta brukers vedtatte målsettinger, behov og rettighter
Bevisstgjøring av personalgruppen iht. etiske problemstillinger og holdninger generelt.
Være en god rollemodell.
Samarbeide med overordnet faglig ansvarlig i bydelen
Arbeide for at virksomheten drives etter prinsipper i BOB (behovsstyrt bemanning) og LEAN (kontinuerlig forbedring).
Bidra til et godt samarbeid med andre samarbeidsparter.
Oppfølging av studenter

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som vernepleier.
Videreutdanning innen veiledning eller kompetanse/ erfaring/resultater innen veiledningsprosesser.
Solid erfaring fra målrettet miljøarbeid.
Bred kompetanse om helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.
Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt og beherske IKT som verktøy.
Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Personlige egenskaper:
Engasjement for brukergruppa.
Ha evnen til å jobbe selvstendig, utøve ledelse og ta initiativ.
Vi søker deg som er ansvarsbevisst løsningsorientert og resultatorientert, samt har evnen til å være målrettet gjennom prioritering, struktur og systematikk.
Inneha evnen til fleksibilitet.
Like å gi veiledning og å inspirere andre.
Evne og vilje til å være en positiv kultur- og holdningsbærer i forhold til å realisere bydelens målsettinger.
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Ltr 41/ kr.520.800,-, og det tilkommer tillegg for arbeid i turnus
Tid til faglig arbeid, autonomi, gode påvirkningsmuligheter og spennende faglige utfordringer
Faglig engasjerte medarbeidere og et inkluderende arbeidsmiljø
Relevante kurs som f.eks. deltakelse på seminar i regi av Norsk atferdsanalytisk forening.
Faglig oppfølging av bydelens førstekonsulent.
Fagsamlinger og intern opplæring.
Samarbeid med en rekke eksterne samarbeidspartnere.
Deltakelse i nettverk for vernepleierkonsulenter.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Natasha Panjkovic førstekonsulent, tlf: +47 23 43 97 22

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no