SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: senior-/prosjektarkitekt

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 2996597667

Søknadsfrist: 10-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Vikariat som senior-/prosjektarkitekt - Avdeling for områdeutvikling

OSLO I VEKST
Vi søker deg som har sterk faglig interesse, kompetanse og engasjement i byplanlegging, byforming og som brenner for bedrede forhold for gående, syklister og kollektivtrafikante

Oslo er inne i en sterk endring med urbanisering, transformasjon og fortetting. Tidligere industri- og havneområder utvikles til nye bydeler, og det er behov for betydelig boligbygging og store infrastrukturprosjekter samtidig som indre by skal utvikle seg med bedre tilrettelegging for myke trafikanter og byliv. I denne endringen er en av våre viktigste oppgaver å bidra til at hver enkelt plan- og byggesak gir kvalitet til byen. Derfor er vi en av byens mest faglig interessante arbeidsplasser for spesielt arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, samfunnsvitere, jurister og kartografer.

Avdeling for områdeutvikling består i dag av 7 enheter, geografisk og tematisk inndelt. Vi saksbehandler utbyggingsprosjekter fra private og offentlige tiltakshavere. Avdelingens kjerneproduksjon omfatter saksbehandling av reguleringsplaner, eventuelle konsekvensutredninger og påfølgende byggesak. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig å ivareta. Arbeidet foregår i tverrfaglige team, og avdelingen har dyktige, engasjerte ledere og medarbeidere.

Enhet for teknisk infrastruktur behandler og utarbeider utredninger, analyser og planforslag for trafikkløsninger i ulike bysituasjoner. Arbeidet foregår i nært samarbeid med interne og eksterne samarbeidsparter. Oppgavene i enheten spenner fra deltakelse og ledelse av utredningsarbeid til behandling av konkrete løsninger for gateutforming i indre by der mange trafikantgrupper skal fungere godt sammen.

Etaten skal særlig følge opp prioriterte tiltak innenfor Oslopakke 3, særlig infrastruktur for trikk og sykkel. Dette vil være vesentlige oppgaver i stillingen. Likevel vil arbeidet tilpasses etter interesse og kompetanse.

Ta med deg originale vitnemål og attester ved innkalling til intervju.

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig andre tilsvarende/eller lavere stilling i avdelingen. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Starttidspunkt snarest og til ca 24.05.2017 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

Behandle og utarbeide utredninger, analyser og planforslag innenfor infrastruktur med vekt på temaene trafikk, arealbruk og byform
Delta i faglig utvikling internt og eksternt
Planfaglige/ arkitektoniske vurderinger
Behandle konsekvensutredninger for større infrastrukturprosjekter
Synliggjøre og vurdere viktige utfordringer knyttet til planmessig sammenheng mellom arealbruk og transportløsninger

Kvalifikasjoner:
Høyere utdanning med landskapsarkitekt/arkitekt, ingeniør eller samfunnsvitenskapelig kompetanse kreves
Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
Erfaring fra planlegging og arbeid etter plan- og bygningsloven vil bli vektlagt
Interesse og erfaring med planlegging av sykkelveier og kollektivtiltak vil bli vektlagt
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne kreves
Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for mangelfull formell utdanning

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner med evne til å arbeide i team
Evne til å arbeide selvstendig
Resultatorientert
Serviceinnstilt og kundeorientert
Evne til å håndtere mange og varierte oppgaver

Vi tilbyr:
Interessante faglige utfordringer
Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår
Fleksitid
Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget velutstyrt treningsrom
For seniorstilling: Lønnstrinn 47 - 52 som tilsvarer fra kr 570 800 til kr 625 500 pr. år
For prosjektnivå: Lønnstrinn 44 - 47 som tilsvarer fra kr 529 400 til kr 561 200 pr. år
Stillingsnivå (prosjekt-/seniorarkitekt) sett opp imot søkers erfaring og kompetanse

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Frid Ane Jacobsen Møster Enhetsleder, tlf: +47 23 49 12 47, mobil: +47 959 40 293

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no