SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Saksbehandler

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 17-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Saksbehandler Barne og familietjenesten Heimdal

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det fra 22. august 2016 ledig en fast 100 % stilling som saksbehandler innenfor helse- og omsorgstjenesteloven 0-18 år. Stillingen er tilknyttet funksjonen Koordinerende enhet for barn i bydelen.

Saksbehandler er tilknyttet fagtjenesten Habilitering/helse og omsorg 0-18 år og skal jobbe med barn med ulike funksjonsnedsettelser Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov.

Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, helse- og omsorgstjenester, barnevern og opplæring. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern, omsorg og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge samt deres familier. Saksbehandling sikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeider har ansvar for å sikre koordinert innsats ved hjelp av koordinator og individuelle plan.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling etter Lov om helse- og omsorgstjenester
Nært samarbeid med barn/ungdom om deres foreldre
Koordinering via tverrfaglig og tverretatlig samarbeid etter samtykke fra familiene/barna
Overordnet ansvar for Individuell plan etter Lov om helse- og omsorgstjenester.

Kvalifikasjoner:
Det kreves 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning
Det er ønskelig med relevant videreutdanning
Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Vi søker etter en person som har evne til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid; samhandlingskompetanse, relasjonskompetanse og refleksjonsevne
Søkeren må ha god evne til prosessledelse
Søkeren må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne
Søkeren må være personlig egnet slik som å tåle stort arbeidspress, ha god arbeidskapasitet, kunne stå i pressede situasjoner og ha gode refleksjonsevner
Søkeren må vise evne til å reflektere over enhetens oppdrag og tjenesteutvikling
Søkerne må både kunne jobbe selvstendig og i team.

Vi tilbyr:
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
Utviklingsorientert og spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid innenfor kommunens retningslinjer
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Marianne Solberg (Spesialkonsulent), tlf: (+47) 95452227

Kontaktperson:

Gunn Lena Jensen (Fagleder), tlf: (+47) 97621911

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no