SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Helsepersonell

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 20-40%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 01-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Strindheim bo- og aktivitetstilbud, Helgestillinger

Strindheim bo- og aktivitetstilbud har ledig faste helgestillinger. Det vil være stillinger med en stillingsstørrelse på mellom 20 % og 40 %. For disse stillinger vil arbeid fortrinnsvis være lagt til helg, fredag, lørdag og søndag og vil innebære arbeid på dag, kveld og eventuelt natt.

Det vil i tillegg kunne forekomme enkelte kvelds- og/eller nattevakter på øvrige ukedager Ekstra vakter ifm for eksempel ferie og høytider kan påregnes i tillegg. Strindheim bo- og aktivitetstilbud er en enhet som tilbyr heldøgns-tjenester, bistand i hjemmet, aktivitetstilbud og avlastningstilbud for mennesker med fysisk funksjonshemming, utviklingshemming, og mennesker med psykiske lidelser Enheten er i dag organisert i fem ulike ”hus” med personalgrupper som er tverrfaglig sammensatt.

Sentrale yrkesgrupper er bl.a. vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter "Husene" er spredt geografisk på Østbyen, administrasjonen er lokalisert ved Lade Alle 80

Arbeidsoppgaver:

Søkere må ha formell helsefagkompetanse eller startet på bacheleor innen helse- og sosialfag
Søkere bør ha erfaring fra arbeid med utviklingshemming.
Søkere bør ha erfaring fra arbeid med mennesker med utfordrende atferd
Søkere bør ha kunnskap om Helse- og omsorgstjenestelovens kap 9 og erfaring fra arbeid med tiltak knyttet Helse- og omsorgstjenestelovens kap 9
Søkere bør ha særlig interesse og motivasjon for arbeid med dette fagfelt.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Søkere som er løsningsorientert, fleksibel og ser positivt på til tider høyt arbeidstempo og dager som blir annerledes enn planlagt
Søkere som har stå-på-vilje og stor kreativitet
Søkere som trives med å jobbe turnus
Søkere med tydelige etiske og faglige holdninger

Vi vil også vektlegge følgende:
Personlig egnethet
Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper
Gode datakunnskaper
Evne til å ta vare på egen helse

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hilde Næbb (Fagleder), tlf: +47 97724096

Kontaktperson:

Bente Blekken (Fagleder), tlf: +47 90665755

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no