SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Assisterende virksomhetsleder

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: ID 677

Søknadsfrist: 09-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Fast 100 % stilling som assisterende virksomhetsleder ved Botjenesten

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Den ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

I Botjenesten i Tana kommune er det ledig 100 % fast stilling som assisterende virksomhetsleder.
Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Arbeidstid er 37,5 timer pr.uke, dagarbeid.

Botjenesten er en avdeling innunder Pleie og omsorg, som gir døgnkontinuerlige bo og tjenestetilbud og til voksne brukere med psykiske lidelser og/eller utviklingshemming. I tillegg yter avdelingen avlastningstjenester til hjemmeboende, barn/ungdom/voksne med tilsvarende behov.

Utdanning og kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent vernepleier.
Erfaring innen psykisk helsearbeid
God norsk fremstilling og forståelse både skriftlig og muntlig
Kjennskap til aktuelt lovverk, kommunal tjenesteyting og samhandling
Ønskelig med kunnskap om og gjerne erfaring fra arbeid med KHOL. Kapittel 9, som omhandler tvang og makt ovenfor brukere med psykisk utviklingshemming. Da stillingen innbefatter fagansvar for denne type vedtak.

Personlige egenskaper:
Du må være trygg på deg selv, tydelig i rollen din og stabil i relasjonen til andre.
Du må være faglig engasjert, fleksibel og innstilt på å bidra til gode løsninger.
Stillingen fordrer at du tidvis kan stå i krevende situasjoner.
Kreativ, aktiv og initiativrik, med evne til å motivere andre
Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgavene vil være mange og varierte. Saksbehandling etter ulike lovverk, administrering av medisin, turnusarbeid, faglig veiledning, koordinering av ansvarsgrupper og arbeidsgrupper i boligene, er noen av dem. Assisterende vil jobbe tett på/med leder og skal fungere som leders stedfortreder både faglig og personalmessig, når hun er borte.

Vi tilbyr:
En spennende jobb i et faglig aktivt miljø
Tverrfaglig teamarbeid
Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med faglige diskusjoner og mye godt humør

Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, jf. Helsepersonelloven § 20a andre ledd må tilfredsstillende politiattest fremlegges.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist 9.10.17

Nærmere opplysninger ved

Kontaktperson:

Virksomhetsleder, Solgunn Rasmussen, dagtid, tlf: +47 464 00 331, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no