SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 70%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 659

Søknadsfrist: 15-07-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Fast 70 % stilling som sykepleier ved Tana sykehjem

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Avdelingen er en sykehjemsavdelingen med akutt funksjon. Avdelingen har 21 sengeplasser. Sengeplassene er fortelt på 16 langtidsplasser, 1,6 sykestue plasser, 0,4 KAD (kommunal akutt døgnplass) – somatikk og 1 KAD - psykiatri, resterende fordeles på 1 korttidsplass delt på, 1 rehabiliteringsplass, 1 avlastningsplass og intermediære plasser.

Avdelingen har ansvaret om legevakttelefon mandag – fredag kl 1530 - 0800 og fra fredag kl 1530 til mandag kl 0800 (heldøgntjeneste). Vakthavende lege er tilgjengelig døgnet rundt i alle ukedagene. Kommunen har legevaktsamarbeid med nabokommune Nesseby.

Tana sykehjem/sykeavdeling har ledig f.o.m. 01.09.17 fast 70 % sykepleierstilling.

Stillingen er for tiden med tredelt turnus og arbeid hver 3.helg.

Utdanning og kvalifikasjoner som kreves:

Offentlig godkjent sykepleier
Grunnleggende datakunnskaper

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet
Gode samarbeidsevner
Evnen til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø
Kunnskaper i samisk anses som en vesentlig tilleggskvalifikasjon

Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må tilfredsstillende politiattest fremlegges før ansettelse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist 15.07.2017

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Virksomhetsleder Ivar Winther, tlf: +47 45 51 77 21

Kontaktperson:

ivar.winther@tana.kommune.no, tlf: Ass. Avdelingssykepleier Liss Lukkari, mobil: +47 45 51 77 22, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no