SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Kommuneoverlege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 605

Søknadsfrist: 08-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Kommuneoverlege

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Unjárga gielda/Nesseby kommune er en sjøsamisk kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Nærmeste by og flyplass ligger i Vadsø 50 km fra Varangerbotn og det er 1 ½ times kjøring til Kirkenes flyplass som har flere daglige direktefly til Oslo. Nesseby kommune tilbyr gratis barnehage.

Tana og Nesseby er nabokommuner med felles legetjenester for de to kommunene. Legesenteret for de to kommunene er lokalisert til Tanabru. I tillegg kommuneoverlegestillingen har legesenteret 5 kommunelegestillinger hvorav en av disse er tilknyttet kontoret i Nesseby kommune. I tillegg har kommunene 2 turnusleger. Vi har for tiden 6 delt vaktordning.

Det er nå ledig ved legesenteret ID 605 - kommuneoverlege:

Vi søker kommuneoverlege i fast 50 % administrativ stilling. Kurativt arbeid/legevakt kan komme i tillegg hvis det er ønskelig. Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for avdeling helsetjenester (bestående av helsetjenesten, fysioterapeut, psykolog, helsesøstre, rus og psykiatri, samt tjeneste for funksjonshemmede).

Vi søker deg som ser, lytter og bryr deg!
Du ønsker å bidra til en stabil legetjeneste og tiltrekkes av faglige utfordringer.
Du vil ha muligheten til å påvirke utformingen av legetjenesten.
Som person er du utadvendt, fleksibel og engasjert.

Du må ha evnen til å motivere, lede og gjennomføre i forhold til vedtatte planer. Du må ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide i team, samt vise interesse for utvikling av de kommunale tjenestetilbudene. Du må ha norsk autorisasjon som lege, og beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Hovedansvarsområder:
​Overordnet ansvar for den medisinskfaglige kvalitetsutøvelsen i alle kurative deler av helse, omsorg og sosialsektoren inklusive tilsyn med disse samt ansvar for den rådgivende funksjon etter kommunehelsetjenesteloven.
Ansvar for utviklingen av medisinsk forebygging og deltakelse i det bredere folkehelsearbeidet.
Medisinskfaglig rådgivning og saksbehandling i saker om miljørettet helsevern og smittsomme sykdommer samt utøvelse av kravet til hastekompetanse innen miljørettet helsevern og smittevern.
Delta i utformingen og oppdateringen av kommunens generelle beredskapssystemer med spesielt ansvar for koordinering av helseberedskapen.

Det er ønskelig at du har:
Erfaring fra kommunehelsetjeneste eller fra annen samfunnsmedisinsk virksomhet.
Ledererfaring.
Spesialist eller påbegynt spesialisering i samfunnsmedisin er å foretrekke, men andre leger med interesse for samfunnsmedisin oppfordres også til å søke.
Vi tilrettelegger for spesialisering innen samfunnsmedisin.
Kommunen er IA-bedrift og er i den sammenheng svært opptatt av sykefravær. Du vil som kommuneoverlege ha en sentral funksjon i kommunens arbeid med dette temaet.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og god samarbeidsevne.

Vi tilbyr:
Svært høy avlønning
En spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling og med tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Veiledning i utdanning til spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin
God pensjons og forsikringsordning

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, jf. Helsepersonelloven § 20a første ledd må tilfredsstillende politiattest fremlegges.

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist 8. oktober 2017

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no/ledige-stillinger. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Nærmere opplysninger ved

Kontaktperson:

Rådmann Jørn Aslaksen, tlf: +47 46400202, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Kommunalsjef for helse og omsorg Anu Saari, tlf: +47 46400203, fax: anu@tana.kommune.no

Kontaktperson:

Konstituert kommuneoverlege Kai Syverud, tlf: +45517700, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no