SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Landbruksrådgiver

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 681

Søknadsfrist: 23-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Vikariat 100 % stilling som landbruksrådgiver ved Utviklingsavdelingen

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting, kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tanabru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

I Utviklingsavdelingen i Tana kommune er det ledig 100 % stilling i vikariat som landbruksrådgiver i perioden 1. desember 2017 – 31.12.2018.

Utviklingsavdelingen består av medarbeidere som arbeider med forvaltning, planlegging og utvikling innen områdene: areal, byggesak, kart- og oppmåling, næring og landbruk, naturforvaltning, miljøvern og kultur. Det legges vekt på å rekruttere kvalifiserte medarbeidere med arbeidsvilje, samarbeidsevner og serviceinnstilling.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling, primært etter jord- og konsesjonslov. Tilskuddsforvaltning etter retningslinjer fastsatt av landbruksdirektoratet. Landbruksfaglig rådgivning og veiledning overfor gårdbrukere.

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på høgskolenivå, helst mastergrad og praksis i forhold til oppgaver

God kunnskap om og interesse for bruk av IKT og GIS

God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vurdert og vektlagt under ansettelsesprosessen. Under ellers like vilkår vil søkere som også behersker samisk bli foretrukket. Avlønning etter individuell avtale.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Stillingssøknaden må formidles elektronisk. Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må det fylles inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser skal oppgis i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Nærmere opplysninger ved

Kontaktperson:

Avdelingsleder Svein Ottar Helander, tlf: +47 46400260, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no