SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Administrerende direktør

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Alicante

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3566426658

Søknadsfrist: 06-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Administrerende direktør Vistamar Rehabiliteringssenter i Spania

Vistamar er et kommunalt rehabiliteringssenter i Villajoyosa ved Alicante på Costa Blanca, Spania. Vistamar skal bidra til økt mestring og livskvalitet, samt forebygge funksjonssvikt ved å tilby målrettet helsefremmende opphold. Opphold ved Vistamar tilbys personer over 18 år som er bosatt i Trondheim kommune, og som vil ha nytte av et opphold med egenaktivitet og målrettet trening i et stabilt godt klima sammen med andre.

Vistamar er et spansk selskap heleid av Trondheim kommune. Selskapet ledes av et styre oppnevnt av Trondheim kommune, og en administrerende direktør som rapporterer til styret.

Arbeidsgiver er Vistamar SL og tilsetting ihht spansk lovgiving. Stillingen lønnes i tråd med tilsvarende lederstillinger i Trondheim kommune, men beskattes i Spania. Noe reiseaktivitet til Norge må påregnes.

Vistamar søker en erfaren, kompetent og engasjert leder som vil og kan bidra i utvikling av Trondheim kommunes rehabiliteringssenter i Spania.

Arbeidsoppgaver:

Bidra til utvikling og iverksetting av senterets strategi og tjenesteprofil, i dialog med de ansatte og styret for Vistamar
Sikre at brukerne får et optimalt behandlingstilbud
Sikre god samhandling med ulike samarbeidspartnere i Trondheim og i Villajoyosa
Utøve god personalledelse gjennom samarbeid med, og tett oppfølging av ansatte
Drive virksomheten innenfor rammen av vedtatte planer og budsjett, og rapportere løpende status til styret
Drive virksomheten i tråd med spansk lovgivning, men i tillegg i henhold til de rammer og føringer som følger av Trondheim kommunes eierskap

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning. Videreutdanning innen administrasjon/ ledelse vil bli tillagt vekt.
Dokumentert erfaring fra ledelse, og fortrinnsvis fra tilsvarende institusjoner og/eller aksjeselskap
Dokumentert kompetanse (formell og/eller praksis) innen økonomistyring.
Beherske skandinavisk godt, muntlig og skriftlig. Språkferdigheter i spansk er en fordel i stillingen og vil bli tillagt vekt.
God kjennskap til gjeldende norsk lovverk for tjenestetilbudet, og evne til å sette seg inn i og forstå relevant spansk lovgivning
God kjennskap til offentlig forvaltning og aktuelle fagområder
Gode samarbeidsevner og kommunikative egenskaper
Evne til å skape gode relasjoner til styret, ansatte, samarbeidspartnere og brukere/publikum
Evne til å inspirere, involvere og videreutvikle medarbeidere gjennom å være en pådriver i tjenesteutvikling
Stor grad av selvledelse, men også evne til å søke råd og støtte

Personlig egnethet hos kandidatene vil bli vektlagt

Utdanningsretning:
Administrasjon og ledelse
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Vi tilbyr:
Lønn og andre godtgjørelser etter avtale.
Unik mulighet til å bo og arbeide i solfylte Villajoyosa
Oppfølging og støtte fra rådgivere i Trondheim kommune knyttet til faglige og ledelsesmessige utfordringer
Tilbud om faglig og personlig utvikling gjennom Trondheims kommune generelle tilbud

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter Vistamars styres vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Milian Myraunet Styreleder, tlf: +47 91833882

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no