SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fysioterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 80%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3532980032

Søknadsfrist: 09-09-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Avtalehjemmel 80 % ved Rosenborgklinikken Fysioterapi - Enhet for fysioterapitjeneste

Trondheim kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 80 % driftstilskudd og er lokalisert ved Rosenborgklinikken Fysioterapi, Odd Iversens veg 2, 7031 Trondheim. Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Informasjon om instituttet: Det er for tiden 1 x 100 %, 1 x 90 %, 1 x 80 %, 2 x 70 % og 2 x 50 % avtalehjemler tilknyttet Rosenborgklinikken Fysioterapi. I tillegg jobber det 5 fysioterapeuter ved instituttet uten kommunal avtalehjemmel. Instituttet er organisert som aksjeselskap og det forventes at ny hjemmelsinnehaver går inn som leietaker. Detaljerte opplysninger om dette kan søkere få ved å henvende seg til de oppgitte kontaktpersonene ved instituttet. Rosenborgklinikken består av et aktivt, tverrfaglig og engasjert fagmiljø som har utarbeidet rammeprogram og prosedyrer basert på kunnskapsbasert praksis.

Ved tildelingen vil Enhet for fysioterapitjenester vektlegge og ha spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover. Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste, jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.

kvalifikasjoner:

Fysioterapeut med norsk autorisasjon og evne til å drive som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med avtalehjemmel.

Bred erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging av et bredt spekter pasienter som henvender seg til fysikalske institutt. Det forventes at fysioterapeuten har et åpent behandlingstilbud til befolkningen, også til pasienter med andre helseplager enn muskel- og skjelettlidelser.

Interesse for og erfaring med aktiv rehabilitering vektlegges. Det kan være aktuelt å bidra med drift av behandlingsgrupper og utvikling av gruppetilbud.

Det forventes at utøver følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging.

Kommunen er praksisarena og det oppfordres til veiledning av fysioterapeutstudenter i praksis.

Erfaring med bruk av digital kommunikasjon i helsetjenesten og relevante kliniske måleverktøy er en fordel.

Det forutsettes at ny hjemmelsinnehaver ønsker å delta aktivt i det faglige miljøet ved klinikken. Aktuelle kandidater må vise interesse og engasjement for å bidra til fagutvikling, både for profesjonen, klinikken og seg selv.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.

Kontaktinfo:
Anne Elisabeth Hansen
Enhetsleder
95263830

Gard Myhre
Avdelingsleder
48116461

Sigbjørn Hammer
Daglig leder Rosenborgklinikken
91591044

Håvard Østerås
Fagansvarlig Rosenborgklinikken
92411637

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no