SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fysioterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 50%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3348861354

Søknadsfrist: 18-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Avtalehjemmel ved Tiller fysioterapi og manuellterapi

Trondheim kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut/manuellterapeut med evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis. Avtalehjemmelens størrelse er på 50 % og er lokalisert ved Tiller fysioterapi og manuellterapi på Tiller. Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Informasjon om instituttet: Det er for tiden en 100 % og to 50 % avtalehjemler tilknyttet Tiller fysioterapi & manuellterapi. Instituttet er organisert som et AS med tre eiere og det forventes at ny hjemmelsinnehaver går inn som likeverdig partner. Detaljerte opplysninger om dette kan søkere få ved å henvende seg til de oppgitte kontaktpersonene ved instituttet.

Institutt består av et aktivt og engasjert fagmiljø som har rammeprogram og prosedyrer basert på nasjonale retningslinjer og forskningsbasert kunnskap, blant annet Aktiv med artrose. Instituttet har utarbeidet et kompendium for samhandling og felles forståelse av håndtering av pasienter med langvarige og sammensatte symptomlidelser. Det forventes at ny hjemmelsinnehaver har erfaring med og interesse for dette.

Ved tildelingen vil Enhet for fysioterapitjenester vektlegge og ha spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover. Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

Fysioterapeut med norsk autorisasjon.
Bred erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging av et bredt spekter pasienter som henvender seg til fysikalske institutt.
Det forventes at fysioterapeuten har et åpent behandlingstilbud til befolkningen, også til pasienter med andre helseplager enn muskel- og skjelettlidelser.
Interesse for og erfaring med aktiv rehabilitering vektlegges, blant annet grupperelatert behandling.
Det forventes at utøver følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging.
Kommunen er praksisarena og det oppfordres til veiledning av fysioterapeutstudenter i praksis.
Evne til å drive som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med avtalehjemmel.
Erfaring med bruk av digital kommunikasjon i helsetjenesten og relevante kliniske måleverktøy vil være en fordel.
Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Fysioterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Kontaktinfo:
Anne Elisabeth Hansen
Enhetsleder
(+47) 95263830

Gard Myhre
Avdelingsleder
48116461

Torgrim Tønne
Tiller fysioterapi og manuellterapi
91568863

Kjersti Berre
Tiller fysioterapi og manuellterapi
99459410

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no