SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Psykolog/psykologspesialist

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 22-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

BFT Østbyen, Psykolog/psykologspesialist

Barne- og familietjenesten Østbyen har for perioden 01.10.2016 - 15.08.2017 ledig ett vikariat i 100 % stilling som psykologspesialist/psykolog

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester, barnevern og opplæring
BFT skal kartlegge og utrede barns og familiers bistandsbehov samt koordinere aktuelle tiltak i henhold til lovverk. BFT har også ansvar for at tjenester til mennesker med behov for langvarige sammensatte tjenester er koordinert. BFT er en del av Offentlig servicekontor Østbyen som også består av Helse- og velferdskontoret og NAV
BFT har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge samt deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeidere har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer
Psykologstillingen er plassert under Helse 0-20 år, og arbeidet vil primært være rettet mot gravide og barn i aldersgruppen 0-12 år. Dette med utgangspunkt i lov om helse- og omsorgstjenester. Psykolog samarbeider tett med helsestasjon 0-20, medarbeidere i BFT Østbyen, barnehager og skoler i bydelen.

Arbeidsoppgaver:

1/3 av stillingen brukes i utgangspunktet til individuell oppfølging av barn og gravide med psykiske vansker
Hovedoppgaver forøvrig vil være å gi veiledning og støtte til samarbeidspartnere; helsestasjon, medarbeidere i BFTØ samt til skoler/barnehager. Denne veiledningen gis gjennom forum som Forsterket helsestasjon og Fagteam for skoler og barnehager, samt psykososialt team.

Kvalifikasjoner:
Utdannet psykolog/psykologspesialist
Erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier

Utdanningsretninger:
Psykologi

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier
Engasjement for feltet
Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner
Har et helhetsperspektiv og kan bidra med utviklingsorientert arbeid

Vi tilbyr:
Faglig nettverk med tre psykologspesialister på bydel
Byomfattende psykolognettverk
Veiledning
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Unn Randi Erlien (Fagleder Helse 0-20), tlf: +47 94879031

Kontaktperson:

Mari-Ann Korssjøen (Enhetsleder), tlf: +47 95263802

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no