SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernkonsulenter

Kontraktstype: vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 21-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barne- og familietjenesten Heimdal, Barnevernkonsulenter vikariat

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det ledig ett 100 % svangerskapsvikariat som barnevernkonsulent med barnevern-/sosialfaglig utdanning, gjerne med relevant videreutdanning. Personen som ansettes skal ha fokusområder knyttet opp mot ungdom og vil inngå i ungdomsteam ved barnevernsadministrasjonen. Oppstart anslås å være oktober 2016

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, sosiale tjenester, barnevern og opplæring. BFT skal kartlegge og utrede barns og familiers bistandsbehov, samt koordinere aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge, samt deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeider har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandlingsarbeid knyttet til utredning og kartlegging knyttet til ungdom og deres foreldres bistandsbehov, og sørge for at deres rettigheter ivaretas.
Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester som innebærer blant annet:
Samarbeid med barn og foreldre
Undersøkelse etter Lov om barneverntjenester
Saksbehandling for nemnd/rett
Koordinering og evaluering av aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester

Kvalifikasjoner:
Nødvendig faglig bakgrunn, både formell og erfaringsbasert, innenfor det aktuelle lovverk med gjeldene forskrifter og veiledere. Det kreves barnevern- eller sosialfaglig utdanning, gjerne med relevant videreutdanning.
Søkere som har erfaring med saksbehandling i barnevernet foretrekkes.
Søkere med erfaring og interesse for å arbeide saksbehandling med ungdommer foretrekkes.

Utdanningstittel:
Sosionom. Barnevernpedagog.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, slik som evne til å tåle stort arbeidspress, ha god arbeidskapasitet, stå i pressede situasjoner, evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse.
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse.
Gode kunnskaper knyttet til å utrykke seg skriftlig og muntlig samt ha god evne til prosessledelse og god skriftlig og muntlig framstillingsevne samt ha handlingskompetanse.
Evne til å arbeide både selvstendig og i team i ett hektisk og spennende arbeidsmiljø.
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både kompetansemessig og personlig


Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim Kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Mona Andersen (Fagleder), tlf: (+47) 99228225

Kontaktperson:

Marianne Solberg (Spesialkonsulent), tlf: (+47) 95452227

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no