SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barne- og ungdomsarbeider

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 80-100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3447927881

Søknadsfrist: 09-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barne- og ungdomsarbeider/miljøarbeider/assistent - Vikåsen skole

Ved Vikåsen skole er det ledig en fast 80-100 % stilling for barne- og ungdomsarbeider/miljøarbeider/assistent.

Vikåsen skole har ca. 335 elever og 43 ansatte. Det er omlag 150 barn på SFO. ”Vi løfter oss sammen” er vår visjon, og våre verdier er trygghet, trivsel og tilhørighet.

Stillingen vil være delt mellom undervisning og SFO. På disse to arena vil innholdet i arbeidet og arbeidets art være noe ulikt. I undervisning vil stillingen primært bestå i å støtte et barn med sterk hørselshemming, og det pedagogiske opplegget rundt dette barnet. Kvalifikasjoner knyttet til tegnspråk vil derfor vektlegges.

I SFO arbeider vi i tre team: kultur- og aktivitetsteam, relasjon - og tilsynsteam, støtte- og tiltaksteam. Denne stillingen vil inngå i teamet som fremmer kultur og aktiviteter på SFO.

Det understrekes at alle ansatte regnes som ansatt på enheten, arbeidsoppgaver kan endres ut fra enhetens behov i lys av et helhetsperspektiv. Det må påregnes arbeidstid hver dag. Tilsetting er ønskelig fra 1. august 2017.

Arbeidsoppgaver:

Undervisning:
Være en støtte i kommunikasjon og samspill for et barn med sterk hørselshemming og gruppen rundt dette barnet
Støtte opp om det pedagogiske opplegget i klassen og læring knyttet til barnet og gruppen rundt
Bistå i utprøving og håndtering av ulike tekniske hjelpemidler tilknyttet hørselshemming
Organisere gode rammer og opplegg som sikrer barnets trivsel, trygghet og tilhørighet i skolehverdagen
Fremme mestring og utvikling for barnet i hverdagen

SFO:
Inngå i teamet som fremmer kultur og aktiviteter på SFO
Støtte og veilede barna på SFO med utgangspunkt i vår metodikk
Være en omsorgsfull og aktiv voksen i samspill med barna
Bidra til oppfyllelse av de krav og retningslinjer som er gitt i Kvalitetsplan for SFO i Trondheim kommune
Det gjøres oppmerksom på at den ansatte vil vurderes inn i teamet som støtter opp om barn med behov for ekstra støtte på SFO etter hvert

Kvalifikasjoner:
Det er en forutsetning at vedkommende har formell kompetanse på tegnspråk
Det er ønskelig med minimum 60 studiepoeng innenfor faget tegnspråk
Har kompetanse på SFO innenfor områder som LØFT, frilek, barns medvirkning og/eller relasjoner
Kan tilrettelegge for aktiviteter på SFO innenfor områder som f.eks. uteliv, fysiske aktiviteter, skapende/kreative aktiviteter, kulturelle aktiviteter og/eller lignende
Det er en fordel om søker har noe utdannelse og/eller erfaring fra arbeid med barn, fortrinnsvis innenfor området hørselshemming

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barne- og ungdomsarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)
Videregående skole

Personlige egenskaper:
Har et grunnleggende engasjement i forhold til det å arbeide med barn
Kan vise til høy arbeidskapasitet
Innehar gode samarbeidsferdigheter
Evner å arbeide strukturert med de oppgaver som er skissert i overordnede planer og retningslinjer

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Grethe Hartvigsen Larsen Enhetsleder, tlf: +47 91760163

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no