SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnehagelærer

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3395318777

Søknadsfrist: 21-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barnehagelærer - Blomsterbyen barnehage

Ønsker du å jobbe i team med kompetente medarbeidere i et yrende og engasjert nærmiljø? Hos oss kan du få muligheten til nettopp det!

Blomsterbyen barnehage har for perioden 24.04.2017 - 31.07.2017 ledig et vikariat i 100 % stilling som barnehagelærer. Vikariatet er for en av våre pedagoger som nå fungerer som spesialpedagog og det er mulighet for forlengelse. Det er også tenkt funksjonstillegg som pedagogisk leder for stillingen.

Vi er stolte over å ha over 50 % pedagogtetthet, en høy andel fagarbeidere og et stabilt personale.

Barnehagen drives i et flott og spennende bygg plassert sentralt ved Nardo fotballklubb. Her opplever vi et nærmiljø hvor trivselen er høy og engasjementet rundt barnas oppvekstmiljø er stort. Enheten består av en storbarnsbase med 48 barn delt i to team og en småbarnsbase med 28 barn delt i to team.

Vi jobber ut i fra verdiene våre som er RAUS, ANERKJENNENDE OG LEKEN. Disse legger vi til grunn i møte med barn, foreldre og kolleger. Vi ønsker at alle skal føle at de er betydningsfulle for fellesskapet og at de får medvirke i prosessene våre.
Barnehagens pedagogikk er inspirert av Reggio Emilias tenkning hvor barnet er kompetent og forskende og rommet fungerer som en 3. pedagog i vårt læringsmiljø. Prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon som metoder er også sentralt innen denne pedagogikken.
Vi har et høyt engasjement rundt Grønt Flagg-prosjektene våre, år etter år, og miljøbevissthet og bærekraft har blitt en viktig del av måten vi jobber på.

Våre ansatte er aktive i egen kompetanseheving og tar del i både etterutdanninger, interne lesesirkler, eksterne nettverk, refleksjonsgrupper og intern veiledning. Vår kunnskap er i stadig utvikling. For tiden har vi fokus på "Barn i risiko" og TI Kvello. Barnehagen er en del av nettverket BARN & rom.

Vi er praksisbarnehage for Dmmh og vi har for tiden to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget tilsatt.

Prosentandel mannlige ansatte har ligget høyt hos oss, og vi oppfordrer derfor menn til å søke stillingene.

Arbeidsoppgaver:

Lede og organisere det pedagogiske arbeidet på team og base.
Jobbe etter enheten og Trondheim kommunes målsettinger.
Motivere og veilede kolleger formelt og uformelt.
Samarbeide godt internt og eksternt.
Delta i utforming og gjennomføring av barnehagens læringsmiljø og prosjekter.

Kvalifikasjoner:
Godkjent barnehagelærer
Gjerne ha kompetanse og erfaring med prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Sterkt faglig fokus og evne til å iverksette kunnskap i praksis.
Ha evne til motiverende ledelse av både personale og barn.
Vise gode samarbeidsevner og forståelse for hvordan et team fungerer best.
Ta initiativ til nytenking samtidig som en er lojal til vedtak.
Ha gode samspillsferdigheter og engasjement for barnets beste.
Utvise god evne til struktur og ryddighet i arbeidsprosesser

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning.
Et godt, frodig og inkluderende arbeidsmiljø.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Monica Torvik Svalby Enhetsleder, tlf: +47 41543107

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no