SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnehagelærer

Stillinger: 3

Kontraktstype: Fast og Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3476379544

Søknadsfrist: 30-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barnehagelærer - Jakobsli barnehager

Ved Jakobsli barnehager har vi ledig:
- to faste 100 % stilling som barnehagelærer fra 01.08.17.
- et svangerskapsvikariat i 100 % stilling, fra 15.08.17 til 15.04.18, med mulighet for forlengelse

Jakobsli barnehager består av Charlottenlund barnehage og Øvre Jakobsli barnehage. Enheten gir tilbud til ca 159 barn fra 1-6 år og det er til sammen ca 45 ansatte.

Jakobsli barnehager sin visjon:
Alle barn skal få dekket sine behov uten at det frarøver de andre muligheten til det samme.

Jakobsli barnehager er en allsidig barnehage og en arena for vennskap. Vi legger vekt på at barna skal få varierte erfaringer ut fra fagområdene i rammeplanen, de mulighetene omgivelsene gir og barnets egne interesser. Vi har fokus på vennskap, lek, utvikling av sosiale ferdigheter og at læring skjer i alle situasjoner.

Arbeidsoppgaver:

Ta ansvar for at avdelingen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder: Lov om barnehager, rammeplan for barnehagen, vedtak og bestemmelser som har betydning for barnehagens drift.
Være lojal overfor bedriften, barnehagens arbeid og fattede vedtak. Ansvar for å følge opp rutiner innenfor HMS, lover og forskrifter.
Ta medansvar for endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
Ta helhetlig ansvar for daglig omsorg for både enkeltbarn og barn i gruppe.
Ta ansvar for at daglige rutiner blir fulgt opp.
Som ansatt må du kunne ta alle vakter og delta på personalmøter på ettermiddag/kveldstid.

Kvalifikasjoner:
Utdanning som barnehagelærer.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i barnehage.
Du må ha et positivt menneskesyn
Du må være en tydelig leder og rollemodell.
Du må ta helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk arbeid.
Du må kunne samarbeide med barnas foreldre/foresatte og gjennomføre både formelle og uformelle foreldresamtaler.
Jobbe i team og kunne samarbeide med andre avdelinger og med eksterne instanser.
Du må like å være i frydefull lek med barn
Du må kunne jobbe med alle aldersgrupper og med barn med ulik funksjonsevne.
Du må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du må ha et genuint ønske om å være en betydningsfull voksen i barns liv.
Du må ha høy arbeidskapasitet og tåle en arbeidshverdag med variasjon og stadige endringer.
Du må være en raus og stabil arbeidstaker.
Du må ha evne og vilje til å skape gode relasjoner.
Du må være løsningsorientert og åpen for endring.
Du må være initiativrik og kunne jobbe selvstendig.
Du må kunne reflektere over egen væremåte.
Du må søke og ta i mot veiledning ved behov.
Du må ha godt humør og bidra til et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø.
Du må ha helse som er forenelig med arbeidets art.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling.
Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Grete Knudsen Enhetsleder, tlf: +47 98453372

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no