SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnehagelærer

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3422245306

Søknadsfrist: 19-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barnehagelærer - Nardosletta barnehager

Ved Nardosletta barnehager er det fra 01.08.2017 ledig en fast 100 % stilling for barnehagelærer.

Barnehagen består av tre hus, 180 barn og 50 ansatte. Vestlia barnehage ligger på Vestlia, nedenfor Steinan, og består av to barnehagehus. I tillegg er et barnehagehus samlokalisert med Nardo skole.

Vi jobber med:
• barnehagen som lærings- og danningsarena
• rommet som den tredje pedagog
• prosjekter og tema som arbeidsmåter, inspirert av Reggio Emilia filosofien
• inkludering, likeverd og mangfold

Den ledige stillingen er p.t. på Vestlia barnehage, på utegruppe for barn 3-6 år. Barnehagens profil er «Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter». Erfaring med friluftsliv i alle årstider, fysisk aktivitet og helse er ønskelig her.

Kvalifikasjoner:

Lede det pedagogiske arbeidet i sin gruppe og organisere, motivere og praktisere pedagogisk arbeid sammen med barn og voksne i samsvar med målene for virksomheten
Utarbeide gode rutiner for informasjon og samarbeid på avdelingen
Samarbeide med styrer og eksterne samarbeidspartnere. Reflektere sammen med styrer, fagledere og andre barnehagelærere, samt pedagogiske ledere.
Sørge for god informasjonsflyt, et særlig ansvar for å gi styrer relevant informasjon.
Bidra til et godt samarbeid for å skape et felles hus og en felles enhet
Veilede og følge opp personalet på sin avdeling. Forvalte personalressursene på avdelingen, slik at de ansatte gis ansvar og oppgaver i samsvar med den enkeltes kompetanse og de krav som stilles til arbeidet.
Skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage med respekt og omtanke for hjem og foresatte
Holde seg oppdatert på det som skjer på egen arbeidsplass.
Samarbeide med de andre gruppene i barnehagen og ha evne og vilje til å skape gode relasjoner.
Støtte barns kompetanse, nysgjerrighet og lærelyst

Kvalifikasjoner:
De som ansettes må ha godkjent barnehagelærerutdanning og gjerne fordypning i fys.fos/utefag eller estetiske fag.
Kjennskap til Reggio Emilia filosofien er en fordel.
Høy kunnskap om Rammeplanen og andre styringsverktøy forventes.

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Må ha helse som er forenelig med arbeidets art, og tåle hektiske arbeidsperioder
Fleksibilitet, stabilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt
Kunne synliggjøre gode lederegenskaper og kommunisere godt både muntlig og skriftlig med alle samarbeidspartnere
Ha et positivt menneskesyn og evne til å se muligheter framfor begrensninger
Søkerne vil bli vurdert ut fra barnehagens egenart.
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En hektisk, men spennende hverdag i et godt miljø og med store muligheter til faglig utvikling.
Systematisk veiledning til personalgruppen.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Berit Flatås Enhetsleder, tlf: (+ 47) 952 63 697

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no