SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernkonsulent

Stillinger: 7

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 20-100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 01-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barnevernvakta og Barne- og familietjenesten Østbyen, Barnevernkonsulenter

Ved Barnevernvakta i Trondheim er det ledig fire faste 20 %-stillinger som barnevernkonsulent samt et vikariat i 80 % stilling ut året med mulighet for forlengelse og fast ansettelse

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen er det med snarlig tiltredelse ledig to vikariater i 100 % stilling som barnevernkonsulent ut året med mulighet for fast ansettelse Barnevernvakta har 11 årsverk fordelt på 20 ansatte og arbeidsoppgaver knyttet til barn og unge i kritiske livssituasjoner


Barnevernvakta har ansvar for akuttberedskap for Barne- og familietjenesten i Trondheim utenom ordinær arbeidstid, samt for 22 andre kommuner i regionen. Barnevernvakta er svarsentral for Alarmtelefonen for barn og unge, og har i tillegg oppgaver som psykososialt kriseteam for Trondheim, Klæbu og Malvik. Psykososialt kriseteam inngår som en del av Trondheim kommunes kriseberedskap.

Ansvar for psykososial bistand etter brå uventet død. Også ansvar for opprettelse av pårørende/evakueringssenter ved behov

Barnevernvakta har tilhold ved Politihuset i Trondheim
Barnevernvakta er døgnbemannet, og arbeider med utgangspunkt i henvendelser fra Barne- og familietjeneste, politi, legevakt, alarmsentral, barn, unge og voksne.
Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. BFT Østbyen har 129 stillinger fordelt på 151 ansatte. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, barnevern og opplæring
Verdier

Vi samarbeider med barn og unge gjennom:
1. Åpenhet, ved å være ærlige og gi informasjon
2. Kjærlighet, ved å bry oss og vise menneskevarme
3. Ydmykhet, ved å være lyttende og engasjerte
4. Medbestemmelse, ved å ta barn og unge med på avgjørelser og å be dem om tilbakemelding
Barnesyn
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet ved barnevernvakta består hovedsakelig av krisehåndtering og bistand i akuttsituasjoner samt videreformidling til det øvrige hjelpeapparatet. Videre vil arbeidet innebære tilsyn, saksbehandling, møtevirksomhet og vitneførsel for fylkesnemnd og rettsapparatet med mer
BFT skal kartlegge og utrede barns og familiers bistandsbehov samt koordinere aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester.

Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeider har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer.

Kvalifikasjoner:
Det kreves barnevern- eller sosialfaglig utdanning, gjerne med relevant videreutdanning. Søkere med relevant master kan søke
Søkere som har erfaring med saksbehandling i barnevernet foretrekkes
Søkere med kunnskap/erfaring i å bistå og veilede familier og deres barn i akuttfase og noe oppfølgingsarbeid etter akutte kriser foretrekkes

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse, personlig egnethet, god refleksjonsevne og stor arbeidskapasitet vektlegges
Søker må også ha god evne til prosessledelse og god skriftlig og muntlig framstillingsevne samt handlings- og beslutningskompetanse

Akuttferdigheter;
- erfaring/kunnskap i forhold til å vurdere situasjoner raskt opp mot gjeldende lovverk
- evne til å prioritere arbeidsoppgaver i forhold til akuttnivå
- rask omstillingsevne

Kvalifikasjoner i fht psykososialt kriseteamsarbeid:
- kunnskap/erfaring fra akutt krisearbeid
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både personal- og kompetansemessig.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Ved Barnevernvakta inngår turnus med for tiden arbeid tredje hver helg og ca to ettermiddager i uka

Kontakt oss:
Maija Arvola (Fagleder, barnevern)
Telefon: 90806617
Hilde Sjøhagen (Barnevernskonsulent)
Telefon: 91672762
Monika Mostad (Fagleder, barnevern)
Telefon: 90363674
Berit Skauge (Fagleder, barnevernvakta)
Telefon: 95263989

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no