SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernskonsulent

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 21-10-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barnevernskonsulent Barne familietjenesten Heimdal

Barne- og familietjenesten Heimdal har ledig et svangerskapsvikariat i 100 % stilling som barnevernskonsulent ved vårt Familietiltak. Det er ett årsvikariat med oppstart 2. januar 2017

Familietiltaket gir råd og veiledning til familier uavhengig av hvilket lovverk barnet/ungdommen er tilmeldt etter (helselov, opplæringslov og barnevernlov). Familietiltak jobber både individ- og systemrettet med ulike metodikker, har flerfaglig kompetanse og er utviklings- og endringsorientert i arbeidet. Vi har kompetanse på evidensbaserte og kunnskapsbaserte foreldreveiledningsprogram, kjennskap til minoritetsarbeid, kompetanse på direkteveiledning til familier og utviklingsfremmende samtaler med barn og unge, samt veiledning inn mot barnehager og skoler og andre samarbeidspartnere. Familietiltak bidrar til tverrfaglig samarbeid gjennom deltagelse i fagteam på barnehager og skoler

Vi søker etter en medarbeider som kan arbeide tett med barn og familier i en sårbar livssituasjon og med fokus på systematisk og målrettet arbeid for å fremme tilknytning og samspill. Kartlegging, vurdering og endringsarbeid er sentrale arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:

Systematisk og målrettet arbeid med barn og ungdom 0-18 år
Systematisk og målrettet arbeid i samarbeid med barnas foreldre og aktuelle samarbeidspartnere som barnehage, skole etc
Kartlegging av barns ressurser og behov for individuell tilpasning og utviklingsstøtte
Kartlegging av samspills- og kommunikasjonsmønstre i familien
Jobbe relasjonelt og ha fokus på målrettet endringsarbeid for å fremme barn og deres families situasjon
Direkte arbeid med tilknytnings- og samspillsproblematikk
Tverrfaglig samarbeid både i forhold til enkelt barn, samt på systemnivå
Drive gruppevirksomhet
Dokumentasjon av innsatsen i familien
Bidra til kompetanseheving og utvikling av tjenestetilbudet ved enheten
Arbeide i henhold til Lov om barneverntjenester, Opplæringsloven og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Det må påregnes noe ettermiddags-/ og kveldsarbeid ved behov

Kvalifikasjoner:
Det kreves barnevernsfaglig eller sosialfaglig utdanning
Det er ønskelig med relevant videreutdanning og erfaring innen psykisk helse, endringsmetode/veiledningsmetodikk og gruppeledelse
Det er ønskelig med kompetanse på minoritetsarbeid
Erfaring med relasjonsbasert endringsarbeid i familier
Praksis fra arbeid direkte med barn, ungdom, foreldre og familiens utvidede nettverk
God kjennskap til kunnskapsbaserte metoder og tiltak som fremmer positiv utvikling og endring hos barn og unge med psykososiale vansker
God kjennskap til tiltak og metoder som bidrar til å fremme foreldreferdigheter
Førerkort klasse B

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, slik som evne til å tåle stort arbeidspress, ha god arbeidskapasitet, stå i pressede situasjoner, evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse
Gode kunnskaper knyttet til å utrykk seg skriftlig og muntlig samt ha god evne til prosessledelse og god skriftlig og muntlig framstillingsevne samt ha handlingskompetanse
Evne til å arbeide både selvstendig og i team i ett hektisk og spennende arbeidsmiljø
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både kompetansemessig og personlig.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Stine Elisabeth Jensen (Fagleder), tlf: (+47) 95263698

Kontaktperson:

Marianne Solberg (Spesialkonsulent), tlf: (+47) 95452227

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no