SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernskonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3477642812

Søknadsfrist: 07-07-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barnevernskonsulent - Barne- og familietjenesten Østbyen

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen, barnevernadministrasjon, er det, med snarlig tiltredelse, ledig en fast 100 % stilling som barnevernskonsulent barnevern med fagkoordinatorfunksjon.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. BFT Østbyen har 129 stillinger fordelt på 151 ansatte. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, barnevern og opplæring.

Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team.

Barne- og familietjenesten samarbeider med barn, unge og deres familie gjennom følgende verdier og barnesyn:

Verdier
Åpenhet, ved å være ærlige og gi informasjon
Kjærlighet, ved å bry oss og vise menneskevarme
Ydmykhet, ved å være lyttende og engasjerte
Medbestemmelse, ved å ta barn og unge med på avgjørelser og å be dem om tilbakemelding

Barnesyn
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for aldersinndelt team (8-23 år)
Tett oppfølging og opplæring av nytilsatte
Systematisk faglig veiledning til saksbehandlere i teamet
Sikre fremdriften i saker
Sikre at rettighetene til barn, unge og foreldre ivaretas
Bistå saksbehandlere med prioriteringer i sakene
Sikre riktig status på sakene i dataverktøy
Kvalitetssikre fagtekster sammen med fagleder
Sikre at frister holdes
Bistå saksbehandler ved vanskelige møter i saker
Følge opp saker ved saksbehandlers sykdom
Delta sammen med fagleder i drøftinger, vurderinger og beslutninger
Delta i akuttarbeid
Noe saksbehandling i enkeltsaker må påregnes
Møtevirksomhet og vitneførsel for Fylkesnemnd og rettsapparatet

Kvalifikasjoner:
Det kreves barnevern- eller sosialfaglig utdanning
Søkere med veiledningskompetanse foretrekkes
Søkere med relevant videreutdanning foretrekkes
Søkere som har bred erfaring med saksbehandling i barnevernet foretrekkes
Søkere med relevant master kan søke

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å sette barnet i fokus
Evne til å fremstå trygg i vanskelige situasjoner
Evne til å tåle stort arbeidspress, ha god arbeidskapasitet, og klare å stå i pressede situasjoner
Evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse.
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse.
Gode kunnskaper knyttet til å uttrykke seg skriftlig og muntlig samt ha god evne til prosessledelse
Handlingskompetanse
Evne til å arbeide både selvstendig og i team i et hektisk og spennende arbeidsmiljø.
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både i forhold til kompetanse og ferdigheter

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune. Noe arbeid etter kl 15.30 må påregnes.
Et trivelig arbeidsmiljø, selvstendige arbeidsoppgaver, arbeid i team og gode
utviklingsmuligheter
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Mari-Ann Korssjøen Enhetsleder, tlf: +47 95263802

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no