SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernskonsulent

Stillinger: 2

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3259548991

Søknadsfrist: 02-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barnevernskonsulent - Barne- og familietjenesten Midtbyen

Ved Barne- og familietjenesten, Midtbyen er det to ledige vikariater. 100 % vikariat som barnevernskonsulent fra 30. januar 2017 til 31. oktober 2017 med mulighet for forlengelse. 100 % vikariat som barnevernskonsulent fra 6. mars 2017 til 31. oktober 2017 med mulighet for forlengelse.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, sosiale tjenester, barnevern og opplæring. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge samt deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeider har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer.

Arbeidsoppgaver:

Forvaltningsarbeid etter Lov om barneverntjenester
Saksbehandling knyttet til utredning og kartlegging av barn og deres foreldres bistandsbehov
Sørge for at rettighetene til barn og foreldre ivaretas.
Samarbeid med barn og foreldre
Deltakelse i akuttarbeid
Deltakelse i tverrfaglige arbeidsgrupper
Koordinering og evaluering av aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester
Saksbehandling for nemnd/rett

Kvalifikasjoner:
Minimum tre-årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom, gjerne med relevant videreutdanning
Søkere med annen utdanningsbakgrunn med relevant barnevernfaglig forvaltningspraksis kan også komme i betraktning
Kunnskap om aktuelle lovverk med gjeldende forskrifter og veiledere, og relevant erfaring fra kommunal barneverntjeneste vektlegges
Førerkort klasse B

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Barnevernspedagog/sosionom

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Evne til å sette barnet i sentrum
God kunnskap om hva som skal til for å gi barn en god oppvekst
Evne til tverrfaglig samarbeid og god relasjonskompetanse
Evne til å tåle stort arbeidspress, arbeide selvstendig og i team
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Utover dette vektlegges sammensetning av personalgruppa både i forhold til kompetanse og ferdigheter

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et godt arbeidsmiljø og muligheter for faglig utvikling
Selvstendige arbeidsoppgaver og arbeid i team

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Elisabeth Eggen Solem Fagleder, tlf: +47 95263990

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no