SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernskonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3388669910

Søknadsfrist: 17-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barnevernskonsulent - Barne- og familietjenesten Heimdal

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det for snarlig tiltredelse ledig en fast 100 % stilling som barnevernskonsulent. Stillingen er i all hovedsak knyttet til barneverntjenestens mottaksarbeid.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, sosiale tjenester, barnevern og opplæring. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge samt deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeider har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandlingsarbeid knyttet til Lov om barneverntjenester
Kartlegging av bistandsbehovet til barn og unge samt deres foreldre og sørge for at deres rettigheter ivaretas
Arbeidsoppgavene er knyttet opp mot undersøkelse av barnets omsorgssituasjon samt iverksetting av tiltak knyttet til denne

Kvalifikasjoner:
3-årig høyskoleutdanning som sosionom eller barnevernspedagog
Nødvendig faglig bakgrunn, både formell og erfaringsbasert, innenfor aktuelt lovverk med gjeldende forskrifter og veiledere
Søkere som har erfaring med saksbehandling og mottaksarbeid etter Lov om barneverntjenester foretrekkes
Erfaring med utredningsarbeid etter Lov om barneverntjenester samt arbeid etter lovens frister er ønskelig
Erfaring med utarbeidelse av tiltaksplaner og koordinering av tjenester er ønskelig.
Erfaring og innsikt i Fylkesnemndsaker og rettsinstanser er ønskelig.
Førerkort klasse B

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Sosionom, barnevernspedagog

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, slik som evne til å tåle stort arbeidspress og jobbe etter fastsatte lovpålagte frister, ha god arbeidskapasitet, stå i pressede situasjoner
Evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse
God evne til prosessledelse, god skriftlig og muntlig framstillingsevne samt inneha handlingskompetanse
Evne til å arbeide både selvstendig og i team i et hektisk og spennende arbeidsmiljø
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattgruppa både kompetansemessig og personlig

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Mona Andersen Fagleder, tlf: +47 99228225

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no