SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernskonsulent

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3378239483

Søknadsfrist: 17-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barnevernskonsulenter - BFT Østbyen

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen er det ledig to faste 100 % stillinger som barnevernskonsulenter med tiltredelse snarest.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. BFT Østbyen har 129 stillinger fordelt på 151 ansatte. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, barnevern og opplæring.

Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team.

Barne- og familietjenesten samarbeider med barn, unge og deres familie gjennom følgende verdier og barnesyn:

Verdier

Åpenhet, ved å være ærlige og gi informasjon
Kjærlighet, ved å bry oss og vise menneskevarme
Ydmykhet, ved å være lyttende og engasjerte
Medbestemmelse, ved å ta barn og unge med på avgjørelser og å be dem om tilbakemelding

Barnesyn

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Arbeidsoppgaver:

Kartlegge og utrede barns og deres foreldres bistandsbehov.
Sørge for at rettighetene til barn, unge og deres foreldre ivaretas
Koordinere og evaluere aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester.
Saksbehandling, møtevirksomhet og vitneførsel for fylkesnemnd og rettsapparatet med mer.
Koordinering og kvalitetssikring av totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer.
Delta i akuttarbeid

Kvalifikasjoner:
Det kreves barnevern- eller sosialfaglig utdanning.
Søkere med relevant videreutdanning foretrekkes
Søkere som har erfaring med saksbehandling i barnevernet foretrekkes.
Søkere med relevant master kan søke.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Barnevernspedagog/sosionom

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å sette barnet i fokus
Evne til å fremstå trygg i vanskelige situasjoner
Evne til å tåle stort arbeidspress, ha god arbeidskapasitet, og klare å stå i pressede situasjoner
Evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse.
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse.
Gode kunnskaper knyttet til å uttrykke seg skriftlig og muntlig samt ha god evne til prosessledelse
Handlingskompetanse.
Evne til å arbeide både selvstendig og i team i et hektisk og spennende arbeidsmiljø.
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både i forhold til kompetanse og ferdigheter.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune. Noe arbeid etter kl 15.30 må påregnes.
Et trivelig arbeidsmiljø, selvstendige arbeidsoppgaver, arbeid i team og gode
utviklingsmuligheter
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Maija Lisa Arvola Fagleder, tlf: +47 90806617

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no