SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barne og ungdomsarbeider

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 50%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 14-10-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Brundalen skole, Barne- og ungdomsarbeider

Brundalen skole har fra 1. desember 2016 ledig en fast 50 % stilling som barne- og ungdomsarbeider Det kreves evne og vilje til samarbeid i team, innbefattet fleksibilitet og løsningsorientering, samt et godt samspill med barn

Brundalen skole er en barneskole med i overkant av 430 elever og ca. 60 ansatte. Skolen er fleksibelt utformet og trinnbasert
Alle ansatte er organisert i team. Samarbeid står sentralt, både blant barn og voksne i skolen. Både skole, SFO og fritidssenter er bygd opp rundt et nært samarbeid med de foresatte og nærmiljøet forøvrig. Skolens hovedfokus er å utvikle en inkluderende skole der vi legger vekt på kunst, kultur, IKT, realfag, uteaktiviteter og aldersblanding. Brundalen skole er i stadig utvikling, og pedagogisk utviklingsarbeid med tema ”tilpasset opplæring innenfor fellesskapet” prioriteres
Brundalen skole har per i dag i underkant av 200 barn på SFO. Nyskolen vår sto ferdig 01.01.2016 og har en kapasitet på totalt 630 elever

Arbeidsoppgaver:

Å legge til rette for ulike aktiviteter inne og ute, slik at barna kan få utvikle talentene sine på skolefritid.
Fritidssenteret arrangerer fritidsklubber to kvelder i uka for aldersgruppene 6-13 år. Ansatte som jobber på SFO må regne med å arbeide en kveld i uka.

Kvalifikasjoner:
Barne- og ungdomsarbeider
Søkere uten formell kompetanse kan søke, men det kreves relevant erfaring som kan knyttes opp mot barn og fritid.

Utdanningstittel:B
arne- og ungdomsarbeider

Utdanningsretninger:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
At du er kreativ sammen med barna, har et godt samspill med dem og kan ta initiativ til aktiviteter både ute og inne.
Evne til refleksjon over egen praksis i samspill med barn.
Evne til å engasjere seg i barns hverdag og møte enkeltbarnet der det er
Evne til å skape trygghet i barns hverdag.
Evne til å bli ferdig med de oppgavene du arbeider med
Evne og vilje til samarbeid
Evne til å løse oppgavene på en fleksibel måte
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode muligheter til å bruke egen aktivitetskompetanse i hverdagen.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Tone Stubban (SFO-leder), tlf: +47 72541104

Kontaktperson:

Sidsel Lindahl Brevig (Rektor), tlf: +47 72541102

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no