SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Byplanlegger

Stillinger: 2

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3424684286

Søknadsfrist: 05-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Byplanleggere

Ved Byplankontoret er det for perioden 01.08.2017- 30.06.2018 ledig to vikariater i 100% stilling for byplanleggere.

Trondheim vokser med rundt 3000 innbyggere årlig, og mange aktører, både offentlige og private, har store planer for byens utvikling. Det er behov for god og helhetlig byplanlegging og rask og presis saksbehandling dersom Trondheim skal nå sine mål om bærekraftig byutvikling og 0-vekst i personbiltrafikken.
Byplankontoret har om lag 75 medarbeidere og er et stort og kompetent tverrfaglig planmiljø som hver dag jobber med å gjøre byen bedre. Vi søker spesielt etter erfarne planbehandlere, og planleggere med erfaring med veg- og gateutforming som kan bidra til å styrke byplankontorets tverrfaglige plattform.

Arbeidsoppgaver:

Utøve forvaltning etter Plan- og bygningsloven.
Bidra til behandling av planer, frambringe tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, gjøre planfaglige avveiinger, fasilitere planprosesser, sikre god medvirkning og utarbeide saksframlegg som grunnlag for politiske beslutninger.
Ha ansvar for å møte brukere, rapportere til avdelingsleder, samarbeide med partner og andre kolleger på enheten og koordinere med ulike fagfelt i og utenfor kommunen.
Arbeidsoppgaver vil bli tilpasset din faglige bakgrunn, og vil kunne bli endret i løpet av vikarperioden. Det vil være en fordel om du har kjennskap til digitale verktøy innenfor planlegging.

Kvalifikasjoner:
Utdannelse som geograf, fysisk planlegger, sivilingeniør, sivilarkitekt eller tilsvarende.
Minimum ett års erfaring med planlegging og saksbehandling etter Plan- og bygningsloven, gjerne fra en større bykommune.
Kjennskap til offentlig forvaltning, planprosesser og beslutningshierarki.
Innsikt i saksbehandlingsrutiner, medvirkningsprosesser og tidsfrister innenfor planlegging.
Beherske relevant dataverktøy i planleggingen eksempelvis ATP-modellen, GIS, Autocad eller annet relevant dataverktøy.
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
Det forutsettes at dokumentasjon av godkjente attester og vitnemål legges fram.

Utdanningsretning:
Allmen- / Natur- / Realfag
Arkitekt / Design

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
I kommunen er det nødvendig å ha god forståelse for organisasjon og beslutningshierarki, utøve godt medarbeiderskap gjennom dialog og samspill med kollegaer både på egen og andre enheter og bidra til ryddige og gode arbeidsforhold innenfor gitte ressurser.
Til alle våre stillinger vektlegger vi kunnskap og interesse for bærekraftig byutvikling, og hvordan bygde omgivelser påvirker menneskers liv og virke.
Vi ønsker medarbeidere med faglig engasjement, som er opptatt av å levere gode tjenester og kan bidra til å få til endringer som kan gi bedre planlegging og byutvikling.
Det er nødvendig med trygghet i eget fagfelt, da dette er en viktig forutsetning for å utøve god og effektiv forvaltning.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Et raust og spennende tverrfaglig miljø
Aktuelle og samfunnsnyttige oppgaver
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Et trivelig kontormiljø med tilholdssted midt i sentrum
Fleksibel arbeidstid
Kommunens pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hilde Bøkestad Byplansjef, tlf: +47 97545172

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no