SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 01-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Charlottenlund ungdomsskole, Fagleder

Charlottenlund ungdomsskole har ledig fast 100 % stilling som fagleder med oppstart 01.08.2016 Charlottenlund ungdomsskole er en ungdomsskole med ca. 440 elever.

Skolens lærere er organisert i team og trinn. Det er tre team pr. klassetrinn. Skolens lederteam består av rektor og tre fagledere. Faglederne har arbeidsoppgaver i tilknytning til hvert sitt trinn, og har funksjonen som trinnledere.

Charlottenlund ungdomsskole:

er sammen med Charlottenlund videregående skole Universitetsskoler fra og med skoleåret 2015/2016. Skolene samarbeider tett med NTNU, og skal gjennom Universitetsskoleprosjektet drive forskning og utviklingsarbeid til beste for elevens læring og en framtidsrettet lærerutdanning. Lærerne og skoleledelsen har høy kompetanse og skal bidra til å motivere elever og utdanne Norges beste lærere I samarbeid med skoleeierne

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune vil forskningen fra Universitetsskolene bli delt med andre skoler, og dermed styrke utviklingen av ungdomsskoler og videregående skoler i hele Sør-Trøndelag.

Virkemidler i Universitetsskolesatsningen er - Veilederutdanning for lærere på Universitetsskolene - FoU-utdanning for lærerne på Universitetsskolene - Fou-prosjekter for å styrke elevenes motivasjon og læring - Phd-stipend til lærere ved Universitetsskolene - Delte stillinger mellom NTNU og skolene - Etablering av felles møteplasser for utveksling av kunnskaper og erfaringer

Vi søker etter en positiv, tydelig, modig, inkluderende og profesjonell fagleder med evne og vilje til å jobbe i team, noe som innbefatter fleksibilitet og kreativitet. Stillingen utgjør en del av skolens ledelse og vil ha en sentral rolle i forhold til å sette ideer og beslutninger ut i livet.

Det er ønskelig med lederkompetanse og ledererfaring Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og skolens totale behov, også sett i forhold til skolens øvrige ledelse Stillingen er i dag tillagt en ressurs til administrasjon og utviklingsledelse på 40 %, resten er undervisning. Forholdet mellom administrasjons- og undervisningsdelen kan bli endret i forhold til de samlede ressurser skolen til enhver tid disponerer.

Arbeidsoppgaver:
Trinnledelse (administrativt, pedagogisk og personalmessig)
Oppfølging og delta i ledelse av Universitetsskoleprosjektet
Undervisning

Arbeids- og ansvarsområder vil til enhver tid være til gjenstand for drøfting, og den som tilsettes må derfor være villig til å delta i de endringsprosesser som er nødvendige for å ha en hensiktsmessig ledelse av skolen

Kvalifikasjoner:
Lærerutdanning og praksis fra skoleverket
Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
Erfaring med, og gjerne utdanning i skoleledelse

Utdanningsretninger:
Pedagogikk
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Vi ønsker en fagleder som kan framstå som en tydelig leder, er utviklingsorientert, har gode samarbeidsegenskaper og kan trå til der det trengs
Kreativitet og godt humør kommer godt med
Vi søker etter en kompetent og modig fagleder som er motivert for å yte en helhetlig innsats for skolen
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Skolen er preget av stor aktivitet og godt miljø
Dyktige medarbeidere
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
En unik mulighet til å være med å delta i utvikling av skolen sammen med Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU gjennom Universitetsskoleprosjektet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Bjørn Ivar Midjo (Rektor), tlf: +47 92454591

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no