SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Manuellterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 23-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhet for fysioterapitjeneste, Manuellterapeut

Trondheim kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med fullført klinisk masterstudium i manuellterapi eller tilsvarende som gir kompetanse til å utløse A8-takst. Avtalehjemmelens størrelse er på 100 % og er lokalisert ved Trondheim Fysikalske Institutt, Carl Johans gt. 3, 7010 Trondheim. Flytting til nye lokaler er imidlertid under planlegging. Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder

Informasjon om instituttet: Det er for tiden 5 x 100 %, 1 x 70 % og 3 x 50 % avtalehjemler tilknyttet Trondheim Fysikalske Institutt. I tillegg er det to praksisplasser for masterutdanningen i manuellterapi ved Universitetet i Bergen. Instituttet er organisert som et AS med fem eiere. Dette er under omorganisering. Detaljerte opplysninger om dette kan søkere få ved å henvende seg til de oppgitte kontaktpersonene ved Instituttet.

Arbeidsoppgaver:

Ved tildelingen vil Enhet for fysioterapitjenester vektlegge og ha spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover. Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle.

Kvalifikasjoner:
Fysioterapeut med norsk autorisasjon og fullført klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning som gir kompetanse til å utløse A8-takst
Primærkontakt - bestått kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, samt særskilt trygdefaglig opplæring

Lang og bred erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging av et bredt spekter pasienter som henvender seg til fysikalske institutt. Det forventes at manuellterapeuten har et åpent behandlingstilbud til befolkningen, også til pasienter med andre helseplager enn muskel- og skjelettlidelser.
Kompetanse og erfaring innenfor aktiv rehabilitering vektlegges. Det kan bli aktuelt for søker å bidra til grupperelatert behandling

Samhandlingskompetanse vektlegges og det forventes at utøver følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for god og helhetlig oppfølging
Kommunen er praksisarena og det oppfordres til veiledning av fysioterapeutstudenter i praksis
Evne til å drive som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med avtalehjemmel
Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt faglig engasjement og initiativ

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Kontakt:
Bjørg Vada
Telefon: (+47) 48033260
Tor-Inge Andersen
Telefon: (+47) 91339512
Gard Myhre (Fagleder)
Telefon: (+47) 48116461

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no