SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 09-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhet for psykisk helse og rus, Miljøterapeuter

Ved Enhet for psykisk helse og rus er det ledig to faste 100 % stillinger som miljøterapeuter Trondheim kommune etablerte i 2012 prosjektet Housing First, som bygger på en amerikansk modell for å bosette bostedsløse med rusproblemer og psykiske lidelser. Modellen har ligget til grunn for utvikling av en rekke prosjekter og tjenestetilbud i flere europeiske land med oppsiktsvekkende resultater.

Housing First bygger på tanken om at bolig og bistand i boligen skal være basert på brukermedvirkning og valgfrihet, med brukeren i sentrum Målgruppa har behov for sosialfaglige tjenester, helsebistand, bo-oppfølging og praktisk bistand for å kunne bo for seg selv. Det arbeides tett med kommunens tjenesteapparat og spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver:

Videreutvikling av kommunens modell for Housing First og det boligsosiale arbeidet
Medvirke til utvikling av faglige og administrative rutiner for drift av prosjektet, samt utvikling og dokumentasjon av metodikk
Ambulant og aktivt oppsøkende virksomhet og oppfølging av tjenestemottakere i egen bolig for å mestre boforholdet og hverdagen
Brukeroppfølging og miljøterapi etter Housing First-modellen
Arbeid i tverrfaglig team og samhandle med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenestene
Stillingen innebærer arbeidstid på dagtid.

Kvalifikasjoner:
Det stilles krav om minimum 3-årig høgskoleutdanning, gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid, rus, sosialt arbeid el. lignende
Erfaring fra psykiatri/rus og arbeid med målgruppa i spesialisthelsetjenesten og/eller det kommunale tjenesteapparatet - særlig oppsøkende arbeid
Søkere bør ha førerkort kl. B

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag
Annet

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Du er motivert, fleksibel, initiativrik, interessert og har respekt og engasjement for den enkelte bruker
Du er tilpassingsdyktig, løsningsorientert og takler stressende situasjoner med trygghet, ro og faglig holdning
Du innehar spesielt gode evner til kontaktetablering og er nettverkskyndig
Du har stor tålmodighet og evnen til å jobbe langsiktig
Du er innstilt til å levere gode tjenester i samarbeid med resten av tjenesteapparatet
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet
Kvinner oppfordres spesielt til å søke pga teamets sammensetning

Vi tilbyr:
Et spennende og engasjert arbeidsmiljø med store faglige ambisjoner
Svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Drive sosialt entreprenørskap og utvikle nye metoder og løsninger innen det boligsosiale arbeidet
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kåre Rønnes (Fagleder), tlf: +47 91672493

Kontaktperson:

Anders Hollum Nilsen (Teamkoordinator), tlf: +47 94817603

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no